UTK: wzrost konkurencyjności kolei jest bardzo realny

UTK: wzrost konkurencyjności kolei jest bardzo realny

30 listopada 2016 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej zaczęły cechować się stabilnością i stały się przewidywalne. Utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie przy stale poprawiającej się jakości sieci PKP PLK, która skutkuje wzrostem dopuszczalnej prędkości i zmniejszeniem czasów przejazdów, może doprowadzić do zwiększenia udziału przewozów pasażerów oraz towarów w transporcie szynowym – przewiduje Urząd Transportu Kolejowego.

Fot. Rafał Wilgusiak

Urząd przedstawił opracowanie o wysokości opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK na popularnych trasach za ostatnie cztery lata wraz z prognozą na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.

Z analizy wynika, że w przypadku przewozów pasażerskich mamy do czynienia ze stabilizacją oraz obniżeniem opłat dla wielu tras pociągów. Niewielkimi wahaniami cechują się m.in. opłaty za trasy relacji: Kraków Główny – Gdynia Główna, Łódź Widzew – Łowicz Główny, Warszawa Lotnisko Chopina – Modlin, Kraków Płaszów – Lublin, Warszawa Grochów – Bohumin. Na niektórych trasach można zauważyć obniżenie opłaty podstawowej, np. trasy: Poznań Główny – Olsztyn Główny, Białystok – Wrocław Główny, Szczecin Port Centralny – Katowice. Stabilizacja opłat często odbywa się równolegle z polepszeniem parametrów infrastruktury kolejowej, skutkującym zmianą kategorii linii kolejowej. Przykładem może być zwiększenie dopuszczalnej prędkości, skutkujące skróceniem czasu przejazdu na trasie Kraków Główny – Gdynia Główna. Opłata na tej trasie w czasie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2012/2013 wynosiła 5 579,93 zł, natomiast w czasie obecnie obowiązującego rozkładu jazdy 2015/2016 wynosi 5 596,98 zł. Po modernizacji linii czas jazdy uległ skróceniu o prawie dwie godziny.

Analiza opłat podstawowych za popularne trasy zamawiane przez przewoźników towarowych wskazuje na znaczne obniżenie opłat w okresie 2012-2016. Dla relacji Sokółka – Warszawa Główna Towarowa opłata w czasie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2012/2013 wynosiła 8 647,79 zł, a w obecnie obowiązującym 6 158, 08 zł. Prognozowana opłata na rozkład jazdy pociągów 2016/2017 ma wynosić 5 864,15 zł. Podobne zjawiska można pokazać dla opłaty za trasę Gdańsk Port Północny – Zdzieszowice. W czasie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2012/2013 opłata wynosiła 17 903, 05 zł, natomiast w obecnym - 13 340,84 zł. W obydwu przykładach dane dotyczą pociągów o dużej masie, odpowiednio brutto obliczeniowe: 4 217 t oraz 3567/3520 t. Dla pociągów towarowych o znacznie mniejszej masie, opłaty uległy obniżeniu. Opłata dla relacji pociągu Świnoujście SIA – Płock Trzepowo o masie 1 184 t w czasie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2012/2013 wynosiła 9 846,92 zł, a w obecnie obowiązującym - 6 698,07 zł.

– Wskazane w przedstawionym opracowaniu tendencje są pozytywne i optymistyczne dla przewoźników kolejowych oraz przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność przewozową w Polsce. W związku z zakończonymi licznymi modernizacjami i rewitalizacjami mamy do czynienia z coraz lepszą infrastrukturą kolejową, co skutkuje zwiększeniem prędkości i zmniejszeniem czasów przejazdów. Jednocześnie spadają opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej. W konsekwencji może to spowodować zwiększenie konkurencyjności kolei poprzez zwiększenie udziału przewozów pasażerów oraz towarów w transporcie kolejowym – mówi Ignacy Góra, Prezes UTK.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, jako krajowy regulator rynku zdaje sobie sprawę, że poziom opłat za dostęp do infrastruktury jest jednym z najbardziej istotnych zagadnień regulacyjnych w i ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności. Opłaty za dostęp są bowiem znaczącą częścią kosztów ponoszonych przez przewoźników i decydują o ich strategii oraz podejmowanych decyzjach biznesowych. Czytaj całą analizę sporządzoną przez UTK