W Katowicach dyskutowano o funkcjonowaniu polskiej i niemieckiej kolei

W Katowicach dyskutowano o funkcjonowaniu polskiej i niemieckiej kolei

05 grudnia 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Niemieccy eksperci przyjechali do Katowic dyskutować o transporcie kolejowym.  Wszystko za sprawą polsko-niemieckiej konferencji „Innowacje i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Zarządzanie i technika”. 2 grudnia hotel Qubus opanowali najważniejsi polscy i niemieccy eksperci z branży kolejowej. Tematów do dyskusji było dużo. Eksperci zastanawiali się m.in. czy doświadczenia niemieckie w obszarze zarządzania bezpieczeństwem można wdrożyć w Polsce?

Fot. Południowy Kaster Kolejowy

Międzynarodowa konferencja na temat transportu przyciągnęła tłumy ekspertów do stolicy Górnego Śląska. W takcie pięciogodzinnego spotkania polscy i niemieccy profesorowie dyskutowali nad wspólnymi rozwiązaniami w zakresie transportu kolejowego. Spotkanie stanowiło duży krok w rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Na podstawie doświadczeń niemieckich i polskich podjęta została próba wypracowania inteligentnych rozwiązań w ramach rozwoju transportu kolejowego. Przedstawione były m.in. sposoby wykorzystywania przez Niemców metody Risk Score Matrix czy metody RAMS.

Wśród prelegentów biorących udział w panelach dyskusyjnych byli m.in. prof. nadzwyczajny dr hab. inż.  Marek Jabłoński, prezes Południowego Klastra Kolejowego, dr hab. inż.  Adam Jabłoński, wiceprezes Południowego Klastra Kolejowego z Katowic, Michał Zięcina, wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PKP PLK ds. zarządzanie infrastrukturą czy dr. Sebastian Pohlmann z firmy Skeleton Technologies z Großröhrsdorf.

Konferencja rozpoczęła się wykładem dr hab. inż. Andrzeja Białasa z Instytutu EMAG. Omówił on wsparcie techniczne dla systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie. Potem nadeszła pora na wykład  Thomas’a Hahne’a (Leitung Vertrieb/Prokura AviRail Systems GmbH) pt. „Wprowadzenie systemu wideo poprzez monitorowanie pojazdów kolejowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa”.  Dr hab. inż. Adam Jabłoński (Wiceprezes firmy OTTIMA plus, Południowy Klaster Kolejowy) opowiedział o potencjałach rozwoju sektora kolejowego w województwie śląskim. Prelekcję o najlepszych praktykach w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych przewozów pasażerskich wygłosił z kolei Robert Lehmann (Geschäftsführer Railmaint GmbH).

W drugiej części konferencji było równie ciekawie. Po krótkiej przerwie kawowej swoje przemówienie wygłosił dr hab. inż. Marek Jabłoński, którego prelekcja zatytułowana „Jak praktycznie realizować Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa dla wyceny i oceny ryzyka oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009” zgromadziła na sali tłumy. Nie inaczej było przy następnych prezentacjach, które wygłosili kolejno: Dr. Martin Sommer (CERSS), Michał Zięcina (PKP PLK) i Hannes Große (Knorr-Bremse GmbH).

Po kilku godzinach wykładów nastąpiła dyskusja. Polscy i niemieccy eksperci porównywali funkcjonowanie systemów transportowych w obu krajach.

Konferencję zorganizowali: Południowy Klaster Kolejowy, firma OTTIMA plus i BTS Rail Saxony.