Modernizacja zabytkowej estakady kolejowej możliwa dzięki POIiŚ

Modernizacja zabytkowej estakady kolejowej możliwa dzięki POIiŚ

07 grudnia 2016 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

Prawie 80,8 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 otrzymają PKP Polskie Linie Kolejowe na realizację projektu pod nazwą „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”. Stosowną umowę z PLK podpisało właśnie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Fot. P.Nisiewicz, Wikimedia

Warte ponad 117 mln zł przedsięwzięcie polega na modernizacji zabytkowej estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim (województwo lubuskie), w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn (Granica Państwa). Prace na ponad 2-kilometrowym odcinku obejmują modernizację estakady kolejowej, betonowego muru oporowego, przęseł ceglano-betonowych estakady, 5 wiaduktów stalowych w ciągu estakady, mostu oraz betonowych murów oporowych. Zbudowany zostanie także peron przy ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Zmodernizowane zostaną tunele i przejścia pod torami oraz wiaty peronowe, a także urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja obejmie także wykonanie małej architektury i estetyzację estakady. Ze względu na reprezentowane wartości architektoniczno-przestrzenne, estakada kolejowa została wpisana w 2009 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków jako zabytek techniki. W związku z tym wykonane będą prace archeologiczne, konserwatorskie i restauratorskie.

Dzięki pracom związanym z modernizacją estakady w Gorzowie Wielkopolskim, możliwe będzie uzyskanie na tym odcinku prędkości 120 km/h w ruchu pasażerskim z wykorzystaniem szynobusów, 100 km/h w ruchu pasażerskim z wykorzystaniem taboru klasycznego oraz 70 km/h dla ruchu towarowego, przy nacisku osiowym w rejonie obiektów inżynieryjnych 221 kN.

Umowę z wykonawcą, który wykona modernizacją estakady PKP PLK podpisały 14 października br. Prace potrwają do 2018 r.

PODZIEL SIĘ