W stolicy Austrii otwarto kolejowy dworzec główny dla transportu towarowego

W stolicy Austrii otwarto kolejowy dworzec główny dla transportu towarowego

08 grudnia 2016 | Źródło: Biuro Miasta Wiednia
PODZIEL SIĘ

Na południowych obrzeżach austriackiej stolicy w Inzersdorf po trzyletnim okresie budowy otwarto nowe, multifunkcyjne centrum towarowe Wiedeń Południe. Dzięki swojemu centralnemu położeniu na splocie trzech korytarzy komunikacyjnych Wien Süd odgrywa znaczącą międzynarodową rolę w imporcie i eksporcie towarów.

Fot. Robert Deopito

Budowa centrum miała w sposób odpowiedzialny i ekologiczny przenieść ruch towarowy z autostrad na szyny. Udział transportu kolejowego w transporcie towarów wynosi obecnie w Austrii ponad 30%. Tym samym Austriackie Koleje (ÖBB) są wśród liderów w skali całej Unii Europejskiej. Następnym krokiem i celem polityczno-transportowym jest osiągnięcie poziomu 40%.

Na powierzchni 55 ha, co odpowiada wielkości 77 boisk piłkarskich, powstał nowoczesny obiekt do przeładunku towarów. Nowe centrum przystosowane jest do obsługi transportu mieszanego, kołowego i szynowego. Nowy główny dworzec towarowy leży w południowej części Wiednia Inzersdorf, pomiędzy Pottendorfer Eisenbahnlinie, a Außenring Schnellstraße S1. Jest ważnym punktem łączącym transport towarów w stronę Morza Północnego, ale też Morza Czarnego, a ofertę uzupełnia połączeniami kolejowymi z dużymi ośrodkami portowymi na Adriatyku. Tym samym wiedeński dworzec pełni funkcję platformy transportowej do i z Europy Południowej i Wschodniej.  

Otwarcie centrum towarowego Wien Süd wzmacnia pozycję Wiednia jako atrakcyjnej lokalizacji gospodarczej. Zoptymalizowanie czasu dojazdu, zwiększenie tempa przeładunku towarów to nie jedyne atuty. Kolejną korzyścią nowego centrum jest odciążenie ruchu kolejowego w centrum miasta oraz ograniczenie w Wiedniu ruchu ciężarówek.

Austriackie Ministerstwo Transportu oraz Austriackie Koleje (ÖBB) zainwestowały w  budowę nowoczesnego centrum 246 mln euro. Aby zapewnić start obiektu bez zakłóceń testowano go już od dwóch miesięcy.