Dworce w Starogardzie Gdańskim i Kwidzynie zmienią swoje oblicza

Dworce w Starogardzie Gdańskim i Kwidzynie zmienią swoje oblicza

13 grudnia 2016 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
PODZIEL SIĘ

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski podpisali umowy dotyczące budowy węzłów integracyjnych w Starogardzie Gdańskim, Malborku i Kwidzynie. Przy okazji remont przejdą dworce kolejowe w Starogardzie i Kwidzynie. Na ten cel przekazanych zostanie łącznie 53 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość tych trzech projektów wynosi 73 mln zł.

Fot. Cz@rniok, Wikimedia

Wsparcie unijne ma na celu umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport, a jego realizacja przyczyni się do pogłębienia integracji oraz poprawy sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w największych miastach i ich obszarach funkcjonalnych, tworzących silną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego.

Marszałkowie w Starogardzie Gdańskim podpisali umowy na realizację następujących przedsięwzięć: „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” (projekt  Miasta Starogard Gdański o wartości ponad 42,5 mln zł, przyznane dofinansowanie w wysokości blisko 33,6 mln zł); „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych” (projekt Miasta Malbork o wartości 14,5 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 12,2 mln zł) oraz „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” (projekt Miasta Kwidzyna o wartości 17,1 mln zł, wartość dofinansowania 7,5 mln zł).

Powyższe projekty będą realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2. Transport miejski RPO WP na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększona liczba pasażerów transportu zbiorowego w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych. Wszystkie trzy projekty zostaną zrealizowane do końca 2018 r.

Szczegóły wybranych umów prezentujemy poniżej.

 

PODZIEL SIĘ