Trasa na Gocław z decyzją środowiskową

Trasa na Gocław z decyzją środowiskową

02 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Tramwaje Warszawskie otrzymały decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trasy tramwajowej na Gocław (odc. Al. Waszyngtona – pętla Gocław). Dzięki budowie nowej trasy nastąpi skrócenie czasu podróży transportem zbiorowym. Przewidywany czas przejazdu z pętli Gocław do stacji Metro Centrum wyniesie ok. 17 min.

Fot. ZTM Warszawa

Biuro Ochrony Środowiska wskazało do realizacji wariant inwestorski, czyli  najkorzystniejszy na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz (w tym Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko) oraz w trakcie konsultacji społecznych.

W ramach inwestycji powstanie trasa o przebiegu: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska) – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej) do al. Waszyngtona.

Zgodnie z decyzją środowiskową wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów, a także zapewniona ciągłość powiązań przyrodniczych, krajobrazowych przestrzennych i funkcjonalnych w układzie miasta. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, torowisko będzie miało zabudowę trawiastą.

Tramwaje Warszawskie rozpoczną także prace nad koncepcją programowo-przestrzenną oraz koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania terenu (krajobrazu) wzdłuż trasy tramwajowej i Kanału Wystawowego (park linearny). W 2017 r. (III-IV kw.) zaplanowano wspólnie ze społecznością lokalną warsztaty projektowe otoczenia i przestrzeni publicznej.

W wyniku inwestycji nastąpi poprawa dostępności Gocławia i Saskiej Kępy z i do innych dzielnicy Warszawy, w tym Śródmieścia, Ochoty i Pragi. Podniesie się również komfort podróżowania, gdyż w ramach projektu przewidywany jest zakup nowego taboru tramwajowego.

Realizacja robót ma nastąpić w latach 2019-2021, po uzyskaniu dokumentacji. – Oceniamy, że sam proces budowalny potrwa dwa lata (dwa sezony budowlane) – informuje Michał Powałka, rzeczników Tramwajów Warszawskich.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.tramwajnagoclaw.pl.

PODZIEL SIĘ