Torpol blisko kontraktu na prace torowe w Poznaniu

Torpol blisko kontraktu na prace torowe w Poznaniu

04 stycznia 2017 | Źródło: Torpol
PODZIEL SIĘ

Torpol przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę na roboty budowlane na linii Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz. Wartość złożonej oferty wynosi 21,3 mln zł brutto.

Fot. Torpol

Linia, na której będą prowadzone prace przebiega w większości w granicach administracyjnych miasta Poznania (na niektórych odcinkach stanowiąc granicę z sąsiednimi gminami: Czerwonak i Suchy Las). W założeniach budujących trasa ta miała być i jest towarową obwodnicą Poznania, ponieważ kursują po niej pociągi towarowe ze Szczecina i Piły do stacji rozrządowej Poznań Franowo, omijając dworzec Poznań Główny.

Torpol jest bliski wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych w torze nr 2 od km 3,300 do km 4,500; od km 9,000 do km 13,353; od km 14,635 do km 19,330  linii kolejowej nr 395 Zieliniec – Kiekrz oraz budynku nastawni na stacji Poznań Piątkowo w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz”.

Zakres prac w ramach projektu przewiduje modernizację najważniejszych elementów infrastruktury kolejowej, tj. kompleksową przebudowę nawierzchni torowej i podtorza wraz z wymianą 5 rozjazdów na stacji Koziegłowy, sieci trakcyjnej i urządzeń srk,  a także 9 przejazdów kolejowo-drogowych, jak również 11 obiektów inżynierskich. Gruntownej rewitalizacji ma zostać poddany także budynek nastawni na stacji Poznań Piątkowo.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową i powykonawczą oraz uzyskać  wszelkie niezbędne zgody na jej realizację – formuła „projektuj i buduj”.

Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia przedmiotu umowy to 20 październik 2017 r., a rękojmia za wady, której udzieli wykonawca wynosi 60 m-cy.

Spółka oczekuje obecnie na dokonanie wyboru jej oferty jako najkorzystniejszej.       

PODZIEL SIĘ