Historyczny wyrok sądu: PLK niesłusznie ustalała stawki dostępu do infrastruktury

Historyczny wyrok sądu: PLK niesłusznie ustalała stawki dostępu do infrastruktury

05 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Warszawski Sąd Apelacyjny wydał wyrok ws. odmowy zatwierdzenia jednostkowych stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK na rozkład jazdy pociągów 2013/2014. Zgodnie z orzeczeniem sądu zarządca infrastruktury bezpodstawnie oddalił wnioski organizacji zrzeszających przewoźników kolejowych o nieprzyjmowanie wskazanego cennika opłat za korzystanie z sieci PLK. – Wyrok jest prawomocny i śmiało można nazwać go historycznym – mówi Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Fot. Rafał Wilgusiak

Pod koniec grudnia Sąd Apelacyjny na rozprawie z powództwa Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych przeciwko Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego z udziałem zainteresowanych Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, PKP Polskich Linii Kolejowych i Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na skutek apelacji ZNPK i IGTL od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmienił zaskarżony wyrok tj. w punkcie pierwszym zmienił zaskarżoną decyzję w części w ten sposób, że odmówił zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów.

Za włożony wysiłek w prowadzenie tej sprawy należą się słowa uznania dla Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, który wziął na siebie główny ciężar finansowy i merytoryczny prowadzenia tej sprawy – wskazuje Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. SEiMTS od samego początku zaś było stroną postępowania administracyjnego w sprawie cennika na rjp. 2013/2014. – Kwestionowaliśmy w opinii dla Prezesa UTK wysokość stawek dostępu proponowanych przez PKP PLK, dostarczając Prezesowi UTK szeregu merytorycznych uzasadnień. Zwracaliśmy przy tym uwagę, że w naszej ocenie PKP PLK nie wdrożyła w pełni postanowień wyroku C-512/2010 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2013 r., w którym nakazano Polsce radykalne obniżenie stawek dostępu – tłumaczy Kowalczyk.

Zarząd Stowarzyszenia traktował to działanie priorytetowo, jako sposób realizacji jednego z najważniejszych celów statutowych. jakim jest wyrównanie opłat za korzystanie z infrastruktury pomiędzy transportami: drogowym i kolejowym.

– Możemy więc czuć pewną satysfakcję. Wyroki: ETS-C-512/2010 i obecny Sądu Apelacyjnego są krokami milowymi w walce o wyrównanie warunków konkurencyjności kolei z transportem drogowym. Wyrok jest precedensowy i z pewnością otwiera drogę do roszczeń przewoźników kolejowych wobec PKP PLK z tytułu zawyżenia stawek dostępu do infrastruktury kolejowej – zaznacza prezes SEiMTS. – Pragnę dodać, że byliśmy stroną postępowań administracyjnych w sprawach cenników za dostęp do infrastruktury kolejowej na kolejne rozkłady jazdy pociągów. Cenniki te też są zaskarżone do Sądu i trwają postępowania w ich sprawie – podkreśla.

Zdaniem Józefa Marka Kowalczyka nasuwa się przy tej okazji gorzka refleksja. – Polska inwestuje w infrastrukturę kolejową dziesiątki miliardów złotych. Inwestycje te nie przełożyły się jak dotychczas na ani jedną tonę wzrostu przewozów ładunków koleją - przewozy te wręcz spadły. W tym samym okresie przewozy ładunków na drogach rosną o ponad 50 mln ton ładunków co roku – przypomina prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.  – Kolejni ministrowie odpowiedzialni tak za transport kolejowy, jak i drogowy to widzą i latami nie reagują. W tej sytuacji przewoźnicy kolejowi muszą dochodzić swoich, w pełni uzasadnionych racji, przez sądy – ubolewa Józef Marek Kowalczyk.