Fundusz Własności Pracowniczej PKP solą w oku decydentów

Fundusz Własności Pracowniczej PKP solą w oku decydentów

05 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP w Gdyni Cargo domaga się wyjaśnień w sprawie „niejasnych machinacji" PKP S.A. przy odprowadzaniu środków finansowych ze zbywanego majątku kolejowego na Fundusz Własności Pracowniczej. – Pomimo wielokrotnych naszych interwencji sprawa wciąż pozostaje niejasna – mówi Tadeusz Tuma, przewodniczący MZZPK RP.

Fot. Marek Proszak, Wikimedia

Fundusz Własności Pracowniczej PKP to projekt dzięki któremu po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (PKP) z 2000 r., do Funduszu trafia 15 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., m.in. nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych utworzonych przez PKP S.A. Pieniądze te, w formie jednostek uczestnictwa, są własnością uczestników Funduszu. Na koncie Funduszu znajduje się ponad pół miliarda złotych.

Niemniej, działalność władz państwowych w zakresie przekazywania środków finansowych na FWP z prywatyzacji składników majątku PKP wciąż budzi wiele wątpliwości. Dowodem na to są dwie interpelacje poselskie posła Janusza Sanockiego do ministra infrastruktury i budownictwa. Pierwsza (nr 5181) z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie przekazywania przez PKP S.A. środków finansowych do FWP PKP nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Poseł, jak sam wskazał,otrzymał na nią niepełną odpowiedź. W związku z tym 16 grudnia wystosował drugą interpelację (nr 8325) w sprawie transparentności sprzedaży niektórych składników majątkowych państwowej spółki PKP S.A.

 – Prócz pytań dotyczących kwot i dat uzyskania przez PKP S.A. środków ze zbycia majątku kolejowego jest pytanie dotyczące dat i kwot odprowadzonych środków na konto Funduszu. Świadczy to o tym, że sprawa nadal budzi kontrowersje, gdyż nie została dostatecznie wyjaśniona – mówi Tadeusz Tuma, przewodniczący MZZPK RP.

W interpelacji pojawiają się też pytania: „jakie składniki majątku PKP S.A. pozostały jeszcze do sprzedaży (prywatyzacji)?” oraz „czy z realizacji rządowego programu „Mieszkanie plus” przewidującego utworzenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, do którego mają być wnoszone nieruchomości PKP S.A., będą odprowadzane do Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO odpowiednie środki finansowe?”.

W opinii Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP w Gdyni Cargo, do tej pory zarządzanie majątkiem kolejowym przez PKP S.A. odbywało się w sposób niejasny. – Niektóre elementy sprzedawano odprowadzając należne środki na FWP. Inne przekazywano za darmo np. uwłaszczenie Przewozów Regionalnych. Samorządy otrzymują też różnego rodzaju obiekty kolejowe, przeważnie budynki dworców kolejowych – nieodpłatnie. PKP S.A. poprzez spółkę zależną Xcity Investment wchodzi w partnerstwo biznesowe celem zagospodarowania lukratywnego majątku kolejowego (tereny kolejowe w centrach miast). Przykład? Proszę: działki w Warszawie przy ul.Al.Jerozolimskie/ ul.Al.Jana Pawła II czy ul.Al.Jerozolimskie/ ul.Żelazna). Tym samym cenny kolejny majątek jest wyłączany z pomnażania wartości FWP – wymienia przewodniczący Tuma.

Jak dodaje, kolejną okazją do „wyprowadzenia majątku kolejowego bez odpisu na FWP” to przekazanie 27 działek w 15 miastach  o łącznej powierzchni ok. 20 ha, które będą wykorzystane w programie Mieszkanie Plus. Działki znajdują się w miastach m.in.: Warszawie, Lublinie, Gliwicach, Katowicach, Sochaczewie, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Opolu, Ełku i Poznaniu.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że w skład sprzedanego majątku PKP wchodzi 16 spółek: Polskie Koleje Linowe, FUM Poręba, GTS Energis, Huta Szczecin, Biuro Turystyczne Koltur, Bombardier Transportation /ZWUS/ Polska, WSK-PZL Kalisz, Kolmex, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, CTL Północ, Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku, Kolejowe Zakłady Łączności, Polskie Huty Stali, Koksownia Przyjaźń, Interfirm.

–  O tym wiemy, a ile sprzedano majątku, o którym nie wiemy (np. wszystkie mieszkania kolejowe sprzedawane czy to pracownikom, czy w drodze przetargu) nie odprowadzając ustawowych 15% na FWP? – pyta Tadeusz Tuma. – Wydaje się, że najważniejszym obecnie zadawanym pytaniem jest to, ile majątku do sprzedaży pozostało jeszcze w PKP S.A. Czas zakończyć oszukiwania kolejarzy. Czas zakończyć stosowanie mętnej wody przy gospodarowaniu majątkiem kolejowym. Jako kolejarze, posiadacze jednostek uczestnictwa FWP nie chcemy nic więcej niż to, co zapisano w art.63 ust.2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o PKP dotyczącym przekazywania 15% środków finansowych ze zbywanego majątku PKP S.A. na konto Funduszu Własności Pracowniczej – akcentuje Tuma.

PODZIEL SIĘ