Jubileuszowa konferencja krakowskiego SITK

Jubileuszowa konferencja krakowskiego SITK

05 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Piętnasta, jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” zorganizowana przez krakowski odział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej przyciągnęła do Zakopanego blisko pięćset osób, w tym znaczące osobistości z branży kolejowej. Spotkanie było nie tylko okazją do świętowania, ale również wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów na istotne zagadnienia kolejowe.

Fot. SITK

Tegoroczne otwarcie konferencji miało wyjątkowo uroczysty charakter, spowodowane było to jubileuszem 15-lecia konferencji, ale jednocześnie swoje jubileusze obchodziły firmy, które każdego roku biorą czynny udział w sesjach zarówno merytorycznych, jak i technicznych konferencji, a były nimi firmy: Graw, PKP S.A., PKP PLK, Tines, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska.

Z okazji jubileuszu Józefa Majerczak przewodnicząca komitetu organizacyjnego przedstawiła prezentację podsumowującą dorobek i osiągnięcia dotychczasowych konferencji. Bardzo miłym akcentem otwarcia było uhonorowanie ministra Adama Wielądka z okazji jego jubileuszu urodzin, powiązane z wystąpieniem i wygłoszeniem przez niego niezwykle ciekawego referatu o historii i przyszłości kolei w Polsce.

W pierwszej sesji prezes PKP PLK przedstawił Krajowy Program Kolejowy dla rozwoju Polski do roku 2023, a także omówił działania przygotowujące do perspektywy 2021-2027, natomiast członek zarządu spółki Włodzimierz Żmuda podsumował perspektywę z lat 2007-2013. Rok 2016 to 90-ta rocznica powołania PKP, w związku z czym Cecylia Lachor, członek zarządu PKP S.A. przypomniała największe osiągnięcia w niemal stuletniej historii firmy, a także przedstawione zostały kierunki strategiczne dla Grupy PKP w najbliższej przyszłości.

Jako, że rok XV konferencji był jednocześnie jubileuszem 15-lecia PKP Polskich Linii Kolejowych nie zabrakło wystąpień przedstawicieli biur wchodzących w jej skład i tak swoją reprezentację miały Biuro Energetyki, gdzie podczas wystąpienia omówiono aspekty elektryczne narodowego zarządcy sieci linii kolejowych w kontekście 15-letniego funkcjonowania. Nie zabrakło również podsumowania i nakreślenia planów rozwojowych tak ważnej dziedziny jaką jest sterowanie ruchem kolejowym. Przedstawiciele Biura Automatyki i Telekomunikacji omówili tradycyjne oraz przybliżyli nowe technologie, a także nakreślili wyzwania dotyczące kierowania i sterowania ruchem kolejowym wraz z technologiami łączności. Przedstawiciel Biura Dróg Kolejowych, reprezentując branżę drogową mówił o oczekiwaniach, realiach oraz wyzwaniach wobec infrastruktury drogowej, poruszone zostały kwestie diagnostyki oraz aspekty legislacyjne, a także finansowe.

W dalszej części konferencji spory udział w wystąpieniach mieli przedstawiciele nauki i branż zajmujący się nawierzchnią kolejową, dyskusje dotyczyły zagadnień dynamiki toru, oddziaływań koło-szyna, pojazd szynowy-tor, typów nawierzchni kolejowych  oraz poruszano tematy związane z wibroizolacją.

Liczną reprezentację miały referaty dotyczące szeroko rozumianej diagnostyki, poruszano zagadnienia pomiarów i analiz nierówności pionowych toru, przemieszczeń szyn, omawiano zagadnienia związane z diagnostyką uszkodzeń stalowych mostów.

Ważne zagadnienia poruszał przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, który mówił o najczęściej popełnianych błędach przy składaniu wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie dróg i obiektów kolejowych.

W poszczególnych sesjach sporo uwagi poświęcono perspektywom rozwoju regionalnego transportu szynowego w województwie małopolskim oraz pomorskim. Podnoszono także kwestie uwarunkowań ekonomicznych, związanych z utrzymaniem, zarządzeniem, unowocześnianiem i finansowaniem infrastruktury oraz taboru. Ciekawy referat zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Śląskiej prezentując nową technologię (BIM) związaną z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Tak jak w latach poprzednich dyskutowano na temat stanu infrastruktury transportu szynowego i aktualnych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania.

Konferencja zgromadziła około 480 osób, przedstawicieli spółek Grupy PKP, Instytutu Kolejnictwa, uczelni wyższych, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Niemiec, Czech, Litwy i Finlandii zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

Artykuły przygotowane na konferencję (odbyła się w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2016 r.) zostały opublikowane w dwóch zeszytach naukowo-technicznych Oddziału SITK w Krakowie: nr 2 (109)/2016, część I „Droga Kolejowa” zawierający 18 artykułów recenzowanych oraz nr 3 (110)/2016, część II „Transport szynowy,  Sterowanie ruchem kolejowym”, zawierający 13 artykułów recenzowanych oraz 6 artykułów nierecenzowanych i 6 prezentacji.

PODZIEL SIĘ