Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Co udało się zrobić w 2016 r.?

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Co udało się zrobić w 2016 r.?

09 stycznia 2017 | Źródło: Ministerstwo Rozwoju
PODZIEL SIĘ

W 2016 r., w największym w całej UE programie operacyjnym, czyli Infrastruktura i Środowisko przyjęto wszystkie kryteria wyboru projektów, ogłoszono wszystkie planowane na ten rok konkursy, a także z nadwyżką zrealizowano plan kontraktacji, certyfikacji i refundacji otrzymanych z Komisji Europejskiej (KE). Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie w obszarze transportu szynowego zakładają m.in. przebudowanie lub zmodernizowanie 316 km linii kolejowych na głównych ciągach transportowych m.in. E59, E65 i E75.

Fot. Rafał Wilgusiak

W programie uruchomiono łącznie 49 naborów konkursowych na kwotę 24,1 mld zł (z tego 39 naborów w 2016 r.). Ocenę formalną przeszło już 1138 wniosków o wartości dofinansowania unijnego 38 mld zł. Podpisano umowy dla 330 projektów (z czego 308 w samym 2016 r.) na kwotę UE prawie 30 mld zł. Oznacza to, że zakontraktowano ponad 26 proc. alokacji.

– Jeszcze na początku ubiegłego roku, w rządowym planie zwiększenia efektywności i przyspieszenia wdrażania funduszy unijnych, zakładaliśmy, że na koniec 2016 r. będziemy mieli w umowach 16,5 mld zł. Plan wykonaliśmy więc z niemal dwukrotną nadwyżką – ocenił wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Tylko w 2016 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 8,95 mld zł, co oznacza wykonanie w 144 proc. prognozy przyjętej na ten rok przez Radę Ministrów. Natomiast od początku realizacji programu, zadeklarowana do Komisji Europejskiej kwota wyniosła 10,83 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego wkład UE to 9,2 mld zł, tj. 8 proc. alokacji. KE zrefundowała już Polsce ponad 8 mld zł z tej kwoty (30 grudnia wpłynęła ostatnia w ub.r. płatność w wysokości ok. 200 mln zł).

Do Komisji Europejskiej zostały wysłane już 42 wnioski o potwierdzenie dofinansowania dla dużych projektów, z czego 30 w samym 2016 r. KE wydała już 27 pozytywnych decyzji – wszystkie w 2016 r.

Wśród wydanych przez KE decyzji dla dużych inwestycji ze wszystkich państw członkowskich, ponad połowa dotyczy przedsięwzięć w ramach polskiego POIiŚ 2014-2020 – poinformował wiceminister Słowik. 

Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.:

  • wybudowanie 640 km autostrad i dróg ekspresowych (w tym odcinki tras: A1, S7, S8, S19, S3, S5);
  • przebudowanie lub zmodernizowanie 316 km linii kolejowych (m.in. linie nr 7 i 8, E59, E65 i E75);
  • budowę 6 km II linii metra w Warszawie;
  • wybudowanie lub zmodernizowanie 384 km gazociągów przesyłowych;
  • wybudowanie lub przebudowanie 66 oczyszczalni ścieków komunalnych;
  • wybudowanie lub wyremontowanie 1190 km kanalizacji sanitarnej;
  • wsparcie 33 obiektów kultury (m.in. wyposażenie Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, modernizacja Pałacu Krzysztofory, rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, modernizacja Opery w Bydgoszczy);
  • wsparcie 55 podmiotów leczniczych (wsparcie infrastruktury szpitali, szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego pogotowia ratunkowego).

POIiŚ 2014-2020 to największy krajowy program w Polsce i w Unii Europejskiej, na który przeznaczono ze środków unijnych 114 mld zł. Zakłada wsparcie m.in. dla kolei, szczególnie dla projektów infrastrukturalnych na głównych ciągach komunikacyjnych. Środki te można wykorzystać również na modernizację taboru. Dodatkowo w obszarach aglomeracyjnych POiIŚ wspiera rozwój systemów informacyjnych i taryfowych oraz budowę węzłów multimodalnych. Uzupełnieniem mogą być również projekty z zakresu transportu intermodalnego i komunikacji miejskiej.