ŁKA otrzymało dofinansowanie unijne do zakupu nowego taboru

ŁKA otrzymało dofinansowanie unijne do zakupu nowego taboru

10 stycznia 2017 | Źródło: ŁKA
PODZIEL SIĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt obejmuje dostawę czternastu trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z ich dwunastoletnim utrzymaniem. Całkowity koszt to 263 149 900 zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie 182 010 500 zł.

Fot. ŁKA

Projekt ŁKA pozwoli na rozwój siatki połączeń o kolejne linie- z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska, a po zelektryfikowaniu linii nr 25 również do Opoczna. W celu realizacji projektu przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. W ramach postępowania wybrana została firma Newag.

Standard nowych pociągów nie będzie odbiegał od obecnego taboru spółki. Pojazdy będą wyposażone w m.in. bezpłatne Wi-Fi, klimatyzację, gniazdka elektryczne, monitory. Pojazdy będą dostosowane do potrze osób niepełnosprawnych i zgodne z najnowszymi europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Postępowanie przetargowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega obecnie kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będzie możliwe podpisanie umowy z producentem z Nowego Sącza. Pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone w czwartym kwartale 2018 roku.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Transport, Działanie III.4, Transport kolejowy.

PODZIEL SIĘ