PKP Cargo prognozuje wzrost przewozów. Finansiści sugerują kupno akcji spółki

PKP Cargo prognozuje wzrost przewozów. Finansiści sugerują kupno akcji spółki

10 stycznia 2017 | Źródło: Haitong Bank
PODZIEL SIĘ

W związku z rosnącym popytem inwestycyjnym PKP Cargo przewiduje wzrost, zwłaszcza przewozów materiałów budowlanych, głównie kamienia. Jednocześnie Haitong Bank w raporcie z 9 stycznia podtrzymuje rekomendację "kupuj" dla spółki i podwyższa cenę docelową akcji o 9 proc. do 53,8 zł, co oznacza 13-procentowy potencjał wzrostowy w stosunku do wyceny z dnia wydania rekomendacji.

Fot. PKP Cargo

Biorąc pod uwagę dalsze opóźnienia w uruchomieniu dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, analitycy Haitong oczekują, że widoczne przyspieszenie w zakresie przewozów towarowych PKP Cargo w segmencie kruszyw materiałów budowlanych, rozpocznie się w drugim półroczu 2017, czyli około 6 miesięcy później niż zakładano wcześniej.

W połączeniu z korektami w zakresie szacunków wybranych kosztów operacyjnych (po uwzględnieniu danych za 9 miesięcy 2016 r.), prognoza analityków dotycząca zysku netto w 2017 r. zostaje obniżona o 44 proc., do 57 mln zł. Niemniej oznacza to nadal dynamiczne ożywienie licząc r/r w tym okresie.

– Co więcej, po podniesieniu szacunków dotyczących zysku netto w latach 2018/19 o 2/23 proc., oczekujemy obecnie dynamicznego wzrostu w 3 kolejnych latach, do 225 mln zł w roku 2019 (pierwotne prognozy dla tego okresu zakładały spadek o 11 proc. r/r). Haitong Bank nie spodziewa się, by firma miała w przyszłości jakiekolwiek poważniejsze kłopoty płynnościowe (według prognozy, wskaźnik dług netto/EBITDA spadnie z 2,2-krotności w 2016 r. do 0,7-krotności w 2019 r.) – wskazuje w raporcie analityk banku Cezary Bernatek.

Ponadto, choć wydaje się mało prawdopodobne, by spółka wypłaciła w tym roku dywidendę, to Haitong spodziewa się, że w latach 2018/19 dywidenda na akcję wyniesie 0,9/2,3 zł, co daje stopę dywidendy na poziomie 1,9/4,9 proc. Dodatkowo, przy wskaźniku EV/EBITDA na rok 2017 na poziomie 4,4-krotności, PKP Cargo jest wyceniana ze znaczącym dyskontem w porównaniu do spółek porównywalnych.

Po zmianach w szacunkach analityków dotyczących zysków, a także w założeniach dotyczących wydatków kapitałowych w nadchodzących latach (średnioterminowa prognoza dotycząca prac modernizacyjnych w obszarze taboru kolejowego została nieznacznie skorygowana), Haitong podnosi cenę docelową akcji o 9 proc., do 53,8 zł.

PODZIEL SIĘ