PKP S.A.: zasilanie FWP środkami zbywanego majątku kolejowego jest transparentne

PKP S.A.: zasilanie FWP środkami zbywanego majątku kolejowego jest transparentne

10 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP S.A. nie zgadza się ze stwierdzeniem, że przy odprowadzaniu do Funduszu Własności Pracowniczej środków finansowych ze zbywanego majątku kolejowego dochodzi do „niejasnych machinacji". – Zarządzanie Funduszem, w tym proces zasilania go środkami finansowymi, odbywa się w sposób w pełni transparentny i zgodnie z zapisami Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP – czytamy w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu Polskich Kolei Państwowych.

Fot. Rafał Wilgusiak

W opinii Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP w Gdyni Cargo, do tej pory zarządzanie majątkiem kolejowym przez PKP S.A. odbywało się w sposób niejasny. – Niektóre elementy sprzedawano odprowadzając należne środki na FWP. Inne przekazywano za darmo np. uwłaszczenie Przewozów Regionalnych. Samorządy otrzymują też różnego rodzaju obiekty kolejowe, przeważnie budynki dworców kolejowych – nieodpłatnie. PKP S.A. poprzez spółkę zależną Xcity Investment wchodzi w partnerstwo biznesowe celem zagospodarowania lukratywnego majątku kolejowego (tereny kolejowe w centrach miast). Przykład? Proszę: działki w Warszawie przy ul.Al.Jerozolimskie/ ul.Al.Jana Pawła II czy ul.Al.Jerozolimskie/ ul.Żelazna). Tym samym cenny kolejny majątek jest wyłączany z pomnażania wartości FWP – wymienia Tadeusz Tuma, przewodniczący związku. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Do tych zarzutów odniosło się PKP S.A. Poniżej publikujemy oświadczenie spółki:

"PKP S.A. przekazuje do Funduszu Własności Pracowniczej 15% środków finansowych pochodzących z każdej sprzedaży akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP S.A.  Zgodnie z art. 63 ust. 2 ww. Ustawy PKP S.A. nie ma obowiązku przekazywania do Funduszu środków uzyskanych ze sprzedaży akcji lub udziałów objętych lub nabytych przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe”.

Nieporozumieniem jest opinia, iż FWP powinien być zasilany po przekazywaniu gruntów na realizację projektów deweloperskich, gdyż taki model współpracy z prywatnymi inwestorami nie wiąże się z pozyskiwaniem środków finansowych. Nie jest to bowiem sprzedaż majątku, ale jego wniesienie na poczet realizacji projektu inwestycyjnego. 

Wątkiem odrębnym jest przekazywanie dworców kolejowych lub innych nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Te kwestie także dokładnie reguluje Ustawa, a przekazywanie tego typu majątku odbywa się ściśle w oparciu o jej przepisy.

Nie jest prawdziwe stwierdzenie MZZPK RO, jakoby przykładem „wyprowadzenia majątku kolejowego bez odpisu na FWP” było wskazanie przez PKP S.A. części swoich gruntów jako możliwych do zagospodarowania w ramach rządowego Programu Mieszkanie Plus. Udział PKP S.A. w Programie wynika z jej oczywistego zaangażowania (jako spółki Skarbu Państwa) w politykę gospodarczą i społeczną rządu RP. Forma tego zaangażowania nie wiąże się  z pozyskaniem przez Spółkę środków finansowych z tytułu ewentualnego przekazania gruntów, a zatem nie podlega zapisom art.63 ust.2 ustawy o PKP. Należy przy tym zaznaczyć, że o tym, jakie działki trafią do Programu zdecyduje finalnie jego operator"

PODZIEL SIĘ