Fundacja Pomocy Transportowcom podsumowuje 2016 rok

Fundacja Pomocy Transportowcom podsumowuje 2016 rok

11 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Opieka nad rodzinami wielodzietnymi wychowującymi niepełnosprawne dzieci, wsparcie dla emerytów i inwalidów, kolonie dla dzieci z Zakopanem, wycieczki po Warszawie – to tylko niektóre formy działalności Fundacji Pomocy Transportowcom, która od 17 lat niesie pomoc kolejarzom i drogowcom.

Fot. Rafał Wilgusiak

Fundacja „Pomoc Transportowcom” funkcjonuje w resorcie Infrastruktury i budownictwa  pod patronatem ministra. Podopiecznymi Fundacji są ubodzy seniorzy kolejarze, drogowcy i transportowcy w liczbie około 3000 osób oraz około 500 rodzin wielodzietnych wychowujących dzieci specjalnej troski.

Organizacja prowadzi dzienny Klub Seniora w Warszawie przy ul. Hożej 72,w którym odbywają się spotkania integracyjne z okazji Świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, patriotycznych oraz Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Seniora. Codziennie w Klubie Seniora przekazywane są podopiecznym ciepły posiłek oraz dary żywnościowe otrzymane od sponsorów. Fundacja umawia też spotkania z lekarzami, którzy udzielają poradnictwa w zakresie zdrowia. Przede wszystkim jednak organizuje co roku kolonie letnie dla 100 dzieci w Zakopanem OW Siwarna Polana. Poza tym, dzięki sponsorom i wolontariuszom w 2016 r. 30 osób zwiedziło Warszawę oraz miało okazję obejrzeć centralę PKP oraz siedzibę Urzędu Transportu Kolejowego.

– Dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób pomogą nieść pomoc socjalną ubogim rodzinom kolejarzy i ubogim seniorom zmniejszając w ten sposób ubóstwo, dając opiekę starym, wysłużonym kolejarzom, transportowcom a także chwile radości na zorganizowanych koloniach letnich oraz pomoc rzeczową przekazując dzieciom odzież i pomoce szkolne – mówi Barbara Walczak, prezes zarządu Fundacji.

Fundacja jako organizacja nie prowadząca działalności gospodarczej, nie posiadająca środków na działalność socjalno- pomocową realizuje swoją misję dzięki wpłatom ludzi dobrego serca. Dlatego, zachęcamy wszystkich Czytelników do finansowego wsparcia Fundacji poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. Dzięki temu potrzeby ubogich seniorów, emerytów i rencistów oraz wielodzietnych rodzin wychowujących dzieci specjalnej troski choć w części mogłyby zostać zaspokojone. Jeśli podacie Państwo w deklaracji podatkowej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 0000022612 to pieniądze z Urzędu Skarbowego trafią bezpośrednio na rachunek Fundacji.

Aby dobrze się działo, potrzebne są nie tylko młode ręce, ale doświadczenie osób starszych. Tak mówił Tadeusz Kotarbiński, jeden z najwybitniejszych polskich filozofów. Dlatego prosimy również o wpłacanie na nasze konto nawet drobnych darowizn finansowych lub rzeczowych, które pozwolą nam efektywniej prowadzi pomoc socjalną oraz przekazywanie odzieży i żywności, pomocy szkolnych zgłaszając je na warszawski adres ul. Hoża 86, pokój nr 8, tel. 22 474 12 91 – apeluje prezes Walczak.

PODZIEL SIĘ