157 mln zł na innowacje w taborze szynowym

157 mln zł na innowacje w taborze szynowym

12 stycznia 2017 | Źródło: NCBiR, MNiSW
PODZIEL SIĘ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną wniosków złożonych w pierwszym konkursie InnoTabor finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W jego ramach wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego 13 zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do kolejnego etapu oceny. – Dzięki środkom z programu InnoTabor polskie firmy wcielą w życie nowatorskie rozwiązania, jak choćby pierwszą na świecie 4-osiową lokomotywę z wielosystemowymi układami napędowymi, innowacyjną technologię jazdy beztrakcyjnej tramwaju wraz z prototypem pierwszego tego typu pojazdu w Polsce, tramwaje nowej generacji oraz proekologiczny wagon do przewozu skroplonych produktów gazowych – mówi Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Fot. Pesa

Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej. W trakcie indywidualnej oceny merytorycznej 1 wniosek został oceniony negatywnie. W rezultacie 13 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania. W sumie mogą one otrzymać 156,7 mln zł, natomiast ich całkowita wartość (uwzględniająca wkład własny wnioskodawców) to 317,7 mln zł.

Wszystkie wnioski wybrane do dofinansowania osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. – Konsekwentnie kierujemy środki do tych gałęzi przemysłu, które posiadają potencjał i warunki do dynamicznego rozwoju w oparciu o efekty prac B+R – mówi wicepremier Jarosław Gowin.

Program sektorowy InnoTabor, realizowany przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ma na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora przemysłu taboru szynowego w perspektywie 2023 roku. Dedykowany przedsiębiorcom program jest jednym z 8 programów sektorowych uruchomionych przez NCBIR w 2016 roku. Powstał na wniosek grupy największych polskich przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym, w składzie: Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, Newag, Wagony Świdnica, Europejskie Konsorcjum Kolejowe Wagon, H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych oraz Solaris Bus&Coach.

Oto lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione:

– Cieszy nas, że mające już doświadczenia w komercjalizacji prac B+R firmy nie ustają w wysiłkach na rzecz tworzenia nowatorskich rozwiązań i korzystając z potencjału naszych naukowców chcą wprowadzić na rynek nowe technologie i innowacyjne pojazdy szynowe. Wspierając badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe związane ze środkami transportu szynowego przyczyniamy się nie tylko do poprawy konkurencyjności tej konkretnej branży, ale docelowo również do poprawy jakości i bezpieczeństwa przewozów pasażerskich i towarowych – zaznacza prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach programu sektorowego InnoTabor planowane jest ogłoszenie jeszcze dwóch konkursów. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w 2018 roku.