Regulacje Signal Cert czwartą jednostką w Polsce uprawnioną do certyfikacji i badań kolejowych

Signal Cert czwartą jednostką w Polsce uprawnioną do certyfikacji i badań kolejowych

17 stycznia 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 27 grudnia 2016 r. wydał decyzję udzielającą zgody Signal Cert na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzania zgodności z typem oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem.

Fot. Rafal Wilgusiak

Prezes UTK udziela zgody na wydawanie certyfikatów, jeżeli przedsiębiorca spełnia przesłanki określone w ustawie o transporcie kolejowym. W decyzji wskazane są rodzaje urządzeń, budowli lub pojazdów kolejowych, jakie dana jednostka może badać i certyfikować.

Tym samym Signal Cert stała się kolejną, po Instytucie Pojazdów Szynowych „Tabor”, Transportowym Dozorze Technicznym i Instytucie Kolejnictwa, jednostką uprawnioną do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji, a także stwierdzania zgodności z typem.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zgodę na prowadzenie badań oraz wydawanie certyfikatów wraz ze szczegółowym zakresem ich uprawnień jest dostępny pod tym adresem.

Do 31 grudnia 2015 r. jednostkami uprawnionymi były jednostki wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2012 r.. Od 1 stycznia 2016 r.  prowadzenie działalności w zakresie świadectw dopuszczenia do eksploatacji wymaga uzyskania zgody Prezesa UTK w trybie decyzji administracyjnej.

Laboratorium badawcze Signal Cert zainicjowało swoją działalność w marcu 2014 r. na bazie byłego laboratorium firmy Movares Polska, które funkcjonowało od 2005 r., kiedy to przejęło istniejące od 1954 roku laboratorium od firmy Bombardier Transportation ZWUS w Katowicach.

Misja laboratorium to bezstronne i rzetelne wykonywanie prac badawczych w oparciu o niezależność i wysoki poziom oferowanych usług. Prace badawcze wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi w dziedzinie urządzeń i systemów sterowania transportu szynowego (EN 5012x) oraz z europejskimi zasadami zgodności (European Rules of Conformity) oceny wyrobów i urządzeń w dziedzinie transportu szynowego.

Wieloletnie doświadczenie pracowników laboratorium umożliwia profesjonalne podejście do nowoczesnych urządzeń i systemów sterowania transportu szynowego, obejmując zarówno infrastrukturę przytorową (napędy zwrotnicowe), jak i komputerowe systemy zdalnego kierowania i sterowania ruchem, kontroli prowadzenia pociągów oraz nowoczesne systemy stacyjne i blokady liniowej.

PODZIEL SIĘ