3-proc. wzrost przewozów w PKP LHS

3-proc. wzrost przewozów w PKP LHS

31 stycznia 2017 | Źródło: PKP LHS
PODZIEL SIĘ

W 2016 roku PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła 9 mln 995 tys. ton towarów. Oznacza to wzrost o 3 proc. w porównaniu do wyników spółki w 2015 roku.

Fot. PKP LHS

PKP LHS osiągnęła pozytywny wynik mimo spadkowej tendencji na całym rynku przewozów towarowych w Polsce. Potwierdzają to najnowsze dane Urzędu Transportu Kolejowego za 2016 rok, zgodnie z którymi przewozy kolejowe spadły o 1,12 proc. w porównaniu do 2015 roku. W tym samym okresie ilość towarów przewiezionych przez PKP LHS wzrosła o 3 proc., co przekłada się na zwiększenie udziału spółki w wolumenie przewozów z 4,30 proc. w 2015 roku do 4,48 proc. w 2016 roku. Spółka zwiększyła również pracę przewozową z 3160 mln tono-km do 3332 mln tono-km, co oznacza wzrost udziałów z 6,24 proc. w 2015 roku do 6,58 proc. w 2016 roku. Korzystając ze szlaku, którego długość nie przekracza 2 proc. całości infrastruktury kolejowej w kraju, firma przewozi ponad 4 proc. ładunków i wykonuje ponad 6 proc. całości pracy przewozowej na polskiej kolei.

Tradycyjnie największy udział w przewozach spółki miała ruda żelaza. Wśród pozostałych towarów transport gazów osiągnął poziom 676 tys. ton w całym 2016 roku, co jest najlepszym dotychczasowym wynikiem PKP LHS w transporcie tego rodzaju surowców.

– Wprowadziliśmy szereg udogodnień dla naszych kontrahentów, co w połączeniu z ciekawą ofertą przełożyło się na rosnący udział towarów w relacji eksportowej. W 2017 roku liczymy na dalszy wzrost przewozów eksportowych, a jedną z szans rozwoju może być uruchomienie Międzynarodowego Transkaspijskiego Korytarza Transportowego TMTM, do którego przystąpiliśmy jako pierwsza polska firma – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP LHS. – Prowadzimy rozmowy z kolejnymi kontrahentami, którzy chcą wysyłać swoje towary za pośrednictwem TMTM np. do Kazachstanu czy do Chin. Chcemy być partnerem dla przedsiębiorców, którzy planują rozwój eksportu na Wschód  – podkreśla Zbigniew Tracichleb.  

PKP LHS realizuje obecnie inwestycje, które mają na celu wzrost przepustowości i poprawę bezpieczeństwa przewozów. Obecnie trwa modernizacja systemów sterowania ruchem kolejowym na stacjach Zamość-Bortatycze LHS i Sławków LHS. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa stacji Hrubieszów LHS (o wartości ok. 53 mln zł) oraz budowa nowej stacji Zamość Majdan LHS z mijanką szerokotorową i placem przeładunkowym.

PODZIEL SIĘ