W Warszawie powstanie nowa zajezdnia dla 150 tramwajów

W Warszawie powstanie nowa zajezdnia dla 150 tramwajów

07 lutego 2017 | Źródło: Tramwaje Warszawskie
PODZIEL SIĘ

Tramwaje Warszawskie otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zajezdni tramwajowej „Annopol”. W ramach  inwestycji na Białołęce powstaną nowe budynki zajezdni, układ torowy oraz sieć trakcyjna. Zajezdnia będzie przygotowana do garażowania ponad 150 tramwajów wieloczłonowych. Przedsięwzięcie ma zostać oddane do użytku pod koniec 2020 roku.

Wiz. Pas Projekt

Zajezdnia tramwajowa „Annopol”, będzie pierwszą zajezdnią tramwajową zbudowaną w Warszawie od 1963 r., kiedy to otwarta została Zajezdnia „Żoliborz”. Będzie miała powierzchnię ok. 11,76 ha i umożliwi wykonywanie czynności obsługi technicznej 150 wieloczłonowych tramwajów, w tym napraw oraz stanowiła miejsce postoju tramwajów w czasie, kiedy nie są one wykorzystywane do wykonywania zadań przewozowych. Zajezdnia składa się z zespołu obiektów kubaturowych zaplecza technicznego, technologicznego i administracyjnego oraz stanowisk specjalistycznych pozwalających utrzymać tabor tramwajowy w stanie pełnej sprawności takich jak stanowisko do pomiaru płaskich miejsc, pomiaru nacisku kół, pomiaru obrzeży kół i geometrii wózków, lakiernia, myjnie całopojazdowe czy tokarka podtorowa.

Jako przedsiębiorstwo skoncentrowane na tym, aby w sposób przyjazny ludziom i miastu, świadczyć usługi przewozowe, Tramwaje Warszawskie szczególną uwagę zwróciły, aby w planowanej zajezdni „Annopol” były wykorzystywane najnowsze rozwiązania techniczne umożliwiające minimalizację niekorzystnego wpływu na komponenty środowiska m.in. poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) tj.: gazowe absorpcyjne pompy ciepła powietrze - woda, sprężarkowe pompy ciepła powiązane z instalacją pionowego magazynu ciepła i chłodu, gruntowe wymienniki ciepła do wentylacji wspomagające działanie central wentylacyjnych oraz zoptymalizowaną instalację  fotowoltaiczną . Dodatkowo przewidziano magazynowanie wody szarej w zbiornikach i wykorzystywanie jej do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zieleni. Zamknięty obieg wody w myjniach, jak również zastosowanie smarownic oraz ekranów akustycznych będą ograniczać uciążliwości akustyczne wynikające z ruchu taboru tramwajowego.

W ramach nowej inwestycji powstanie 55 torów o łącznej długości 14,25 kmtp  oraz dodatkowy węzeł rozjazdowy aby móc włączyć teren zajezdni do istniejącej infrastruktury w ul. Annopol. Główny wjazd na teren zajezdni będzie prowadził od strony ul. Annopol, przez ul. Inowłodzką , planowana jest również budowa wjazdu na teren zajezdni od północno-wschodniej strony – łącząca teren zajezdni z ul. Włodkowica.

Inwestycja jest częścią projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” dla którego 30 grudnia 2016 r. spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

PODZIEL SIĘ