Józef Marek Kowalczyk: wyniki PKP Intercity to efekt dobrej pracy zarządu spółki

Józef Marek Kowalczyk: wyniki PKP Intercity to efekt dobrej pracy zarządu spółki

07 lutego 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity osiągnęło w roku 2016 bardzo dobre wyniki przewozowe i finansowe. – To prawdziwy przełom w świetle notowań spółki w ostatnich latach. To również zapowiedź przejścia do wieloletniego wzrostowego trendu rozwojowego – mówi Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. 

Fot. Marcin Deszcz

Jak już informowaliśmy Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity zapowiada na 2017 rok dalszy wzrost przewozów. Prognozy przewoźnika mówią o 39,2 mln pasażerów. Celem PKP Intercity jest również utrzymanie dobrych wyników finansowych, które po raz pierwszy od wielu lat są na plusie.

W ocenie szefa SEiMTS to dowodzi, że zmierzamy w Polsce do takiej struktury przewozów na kolei, jaka od lat ukształtowała się w starych krajach Unii Europejskiej, gdzie zarządcy infrastruktury główną cześć wpływów z opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej pozyskują od przewoźników pasażerskich.

– Ta zmiana nie dokonuje się samoistnie. Jest wynikiem ciężkiej i systematycznej pracy zarządu PKP IC – zaznacza Józef Marek Kowalczyk. – Przez całe dekady to kolejowy sektor towarowy był dochodowy i z jego zysków dofinansowywano kolejowe przewozy pasażerskie – dodaje. Jego zdaniem rok 2016 to przełomowy moment odwrócenia się tych ról. – Wyniki PKP Intercity za 2016 rok dowodzą prawdy zawartej w sformułowaniu: nie ma złych interesów, jest tylko złe lub dobre zarządzanie. Osiągnięcia spółki w ubiegłym roku świadczą najlepiej o jakości pracy zarządu – konkluduje prezes SEiMTS.

PODZIEL SIĘ