Czy spółki kolejowe pojadą na północ?

Czy spółki kolejowe pojadą na północ?

10 lutego 2017 | Autor: Marcin Zieliński
PODZIEL SIĘ

Pytanie, które jest w tytule nie odnosi się do wzmożonego ruchu pociągów w stronę portów na północy Polski, czy też nowych połączeń kolejowych do Skandynawii. Wśród analityków i inwestorów giełdowych określenie jechać na północ jest tożsame ze wzrostem wartości inwestycji. Dlaczego? Analogie są jednoznaczne, jeśli spojrzymy na mapę obydwu Ameryk to Południowa jest na dole a Północna na górze. Stąd jedziemy na północ oznacza jedziemy w górę.

Fot. Rafał Wilgusiak
W styczniu mogliśmy zaobserwować wzrost notowań zarówno spółek kolejowych, jak i indeksów polskich akcji, notowanych na GPW w Warszawie. Przyjrzyjmy się zatem spółkom, których obserwację zaczęliśmy w połowie stycznia.

Spółka

Dzień rozpoczęcia obserwacji

7.02.2017

zmiana w procentach

Trakcja PRKiI

14,57

16,41

13%

Torpol

11,8

13,2

12%

Newag

16,45

17,3

5%

ZUE

9,27

9,26

0%

PKP Cargo

50,99

51,6

1%

WIG 20

2 015,89

2 086,18

3%

mWig 40

4 385,43

4 598,69

5%

sWIG 80

1 4467,2

15 252,86

5%

Możemy zaobserwować, że spółki wykonawcze: Trakcja PRKiI i Torpol zanotowały solidny wzrost akcji o około 12%-13%, czyli znacznie powyżej indeksów giełdowych w analizowanym okresie.

Wzrost ten wynika z informacji o zamówieniach od PKP PLK. Czy wartości pokazane w powyższej tabeli mówią, że akcje spółek kolejowych rosną szybciej niż giełda? Nie. Dlatego, że analizowany okres był zbyt krótki, niespełna miesiąc. Twierdzenie, że akcje wybranych spółek wykonawczych urosły szybciej niż szeroki rynek jest jednak prawdziwe.

Spółki te były bardzo atrakcyjne dla inwestorów na początku stycznia. Rynek spodziewał się zwiększenia inwestycji w sektorze budownictwa kolejowego, stąd większy popyt i w konsekwencji wyższe ceny akcji. Wyceny akcji były tym bardziej atrakcyjne, ze oprócz czynników fundamentalnych również analiza wybranych elementów analizy technicznej wskazywała na atrakcyjność inwestycji w te spółki.

Poniżej zamieszczamy wykres notowań akcji wyżej wymienionych spółek oraz indeksu WIG 20 za ostanie 30 dni.

Giełda jednak wyprzedza gospodarkę?

Sytuacja opisana w tabeli dowodzi jeszcze jednej tezy. O tym jak potrzebne w gospodarce są inwestycje w infrastrukturę, również pod kątem analizy fundamentalnej spółek notowanych na giełdzie. Same nadzieje na wyższe przychody i zyski powoduje wyższą skłonność do zakupu akcji starannie wyselekcjonowanych spółek. W ciągu ostatnich 3 tygodni najlepsze były: Torpol SA i Trakcja PRKiI SA.

Zwracam uwagę na wzrost wartości akcji Newagu, który był zgodny z rynkiem, czyli o 5%, podobnie jak indeksy: mWig 40 i sWig 80.

Giełda to nie tylko zyski, ale również ryzyka

A co jest miarą ryzyka? Zmienność kursu akcji. I podobnie jak w analizie w zeszłym miesiącu najbardziej ryzykowne były inwestycje w akcje PKP Cargo, gdyż wahania kursu cechowała największa zmienność. Tym razem jednak spółki wykonawcze charakteryzowały się i większymi zyskami i mniejszym ryzykiem ze względu na utrzymywanie trendu notowań, który cały czas poruszał się na północ.

Banki też wybrały drogę na północ

Spółki, których akcje są ujęte w indeksie WIG 20 są najważniejsze dla giełdy. To one generują ponad 50% obrotów. Styczeń był dobrym miesiącem dla indeksu WIG 20, duże spółki zwłaszcza banki zanotowały spore wzrosty. Zachęcamy do obserwacji takich spółek jak mBank, BZWBK oraz Pekao SA. Wracam do obserwacji banków, albowiem to najbardziej jednorodna grupa w kontekście analizy fundamentalnej.

Na co warto zwrócić uwagę w lutym

W lutym możemy zaobserwować spadek dynamiki wzrostu indeksu Wig-20. Największe spółki takie jak KGHM czy PZU osiągnęły silne wzrosty kursów akcji, w przypadku obydwu spółek było to ponad 20%, więc należy domniemywać, że inwestorzy będą chcieli zrealizować zyski. Takie same tendencje mogą być w przypadku akcji Trakcji PRKiI. Obserwujmy i wyciągajmy wnioski.

Słowniczek obserwatora giełdy

Analiza fundamentalna – jedna z podstawowych technik oceny spółek oparta o rzeczywiste wielkości wskaźników ekonomicznych, które zostały zaprezentowane przez spółkę. Ważnym elementem analizy fundamentalnej jest porównywanie spółek, gdyż dopiero poprzez porównanie do innych podmiotów o zbliżonym modelu biznesowym można dokonać prawidłowej oceny spółki, jej kondycji na tle branży, a także wycenić spółkę i porównać wycenę z aktualną wartością akcji.

Analiza techniczna – technika oceny wartości spółki oraz prognozowania cen akcji w przyszłości biorąc pod uwagę ocenę wykresów opartych na danych statystycznych (obroty, wahania kursu). Analiza techniczna wskazuje sygnały kupna lub sprzedaży papierów wartościowych w oparciu o dane statystyczne. Operacje na papierach wartościowych tylko w oparciu o wskazania analizy technicznej mogą być wykonywane automatycznie przez komputery, gdyż nie ma w tej technice elementów analizy fundamentalnej, która była jest i będzie domeną człowieka.

PODZIEL SIĘ