Warszawska Kolej Dojazdowa z nowoczesną informacją pasażerską

Warszawska Kolej Dojazdowa z nowoczesną informacją pasażerską

13 lutego 2017 | Źródło: WKD
PODZIEL SIĘ

Po okresie nadzorowanej eksploatacji rozpoczyna się normalne użytkowanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Oddanie inwestycji było okazją do przybliżenia uczestnikom, w jaki sposób zmieniła się linia WKD dzięki funduszom Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Fot. WKD

Przedsięwzięcie obejmujące wykonanie SIP i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.

Nie byłoby kolei WKD, a także związanego z nią miasta Podkowa Leśna, gdyby jej ojcowie-założyciele nie mieli wizji stworzenia tak innowacyjnego na ówczesne realia przedsięwzięcia – mówił Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. – Dziś WKD stanowi aortę dla dowozu podróżnych z terenów miast i gmin podwarszawskich, zmierzających do stolicy w celu pracy czy nauki, a jednocześnie służy mieszkańcom stolicy do poszukiwania oddechu i odskoczni od wielkomiejskiego tłoku – podkreślał.

Całkowity koszt wszystkich inwestycji WKD wyniósł 146 mln zł, z tego ponad 76 mln zł pochodzi ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Samo wykonania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu w ramach realizowanego projektu wyniósł ponad 5,77 mln zł, z czego 2,67 mln zł stanowi udział funduszy szwajcarskich. Pozostałe środki w ramach projektu zostały przeznaczone na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży na linii WKD w odniesieniu do eksploatowanego taboru oraz zarządzanej infrastruktury, tj. dostawy 6 szt. nowych pojazdów kolejowych, poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, modernizacji toru, urządzeń zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego oraz wyposażenia przystanków.

– System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu jest jednym z wielu zadań realizowanych w ramach współfinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Będzie on informować o wszelkich utrudnieniach mogących potencjalnie zaistnieć na linii WKD – powiedziała Jolanta Dałek, członek zarządu WKD. – System w trybie testowym funkcjonuje już od kilku miesięcy, w czasie których możliwe było zapoznanie się z jego podstawowymi założeniami i zgłaszanie opinii oraz uwag. Otrzymywane wnioski spółka wspólnie z wykonawcą starannie analizuje i w miarę możliwości stara się wprowadzać niezbędne korekty. Chcielibyśmy, aby system był jak najlepiej dostosowany do potrzeb i odpowiadał na oczekiwania i wymagania wszystkich podróżnych.

System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu to przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej na linii WKD wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. System obejmuje 101 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, łączność INFO/SOS oraz 86 kamer wideomonitoringu. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą w dniu 18 sierpnia 2015 r. Wszelkie działania związane z instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem, przeprowadzeniem eksploatacji nadzorowanej systemu oraz przeszkoleniem personelu wskazanego przez zamawiającego powinny zostać zakończone przed upływem lutego 2017 r.

Warto zaznaczyć, że dzięki zakupowi nowych pojazdów w ramach SPPW o blisko 30% wzrosła liczba połączeń uruchamianych w ramach rozkładu jazdy pociągów, w tym w szczególności wzrosła częstotliwość kursowania w szczycie – do 10 minut.

PODZIEL SIĘ