Kolej bezpieczniejsza dzięki pasażerom

Kolej bezpieczniejsza dzięki pasażerom

15 lutego 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Pasażerowie co roku zgłaszają do Urzędu Transportu Kolejowego informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa na kolei. Dzięki nowoczesnym metodom kontaktu pracownicy UTK mogą szybko i sprawnie reagować na sygnały od podróżnych.

Fot. Rafał Wilgusiak

UTK przeprowadziło setki działań na prośbę osób, którym bezpieczeństwo kolei nie jest obojętne. Jak przekonuje Urząd, żadne z tych zgłoszeń nie pozostało bez odpowiedzi, a w większości przypadków zgłaszane nieprawidłowości potwierdzały się.

W ubiegłym roku wpłynęło ponad pół tysiąca zgłoszeń. Jedno zgłoszenie to ciąg czynności wyjaśniających bądź nadzorczych oraz korespondencja ze zgłaszającym. Zgodnie z procedurą po otrzymaniu takiego zgłoszenia inspektorzy w Oddziałach Terenowych podejmują jak najszybszą interwencję. Zdarza się, że naruszenia, o których informują osoby korzystające z usług kolei bądź jej pracownicy są tak poważne, że wszczynane jest postępowanie administracyjne.

Cieszyć może, że wśród społeczeństwa rodzą się pozytywne postawy związane ze zwracaniem uwagi na stan bezpieczeństwa kolejowego. Niezwykle cenne jest to, że UTK jest informowany o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i reaguje na każde takie zgłoszenie. Buduje to nie tylko większe zaufanie do tej instytucji, ale w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo podróży koleją. Najlepiej obrazuje to liczba wpływających zawiadomień: w roku 2013 było ich 126, a w 2016 – aż 510 zgłoszeń.

Najwięcej zgłoszeń związanych z bezpieczeństwem dotyczyło stanu technicznego infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów (aż 28% wszystkich zgłoszeń z 2016 r.), a także utrzymania pojazdów kolejowych (12,2 %). Często poruszaną tematyką są przejazdy kolejowe (11,8%) oraz warunki pracy pracowników kolei (11,4%).

Sądzimy, że do wzrostu liczby zgłoszeń przyczynia się to, że zajmujemy się każdą sprawą, a także ułatwienie kontaktu z Urzędem. Uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, mamy całodobową infolinię, pojawiają się także zgłoszenia przez e-puap. Nie rezygnujemy z tradycyjnych form jak poczta czy rozmowa telefoniczna – wyjaśnia Ignacy Góra, Prezes UTK. – Informacje o nieprawidłowościach wpływające do naszego Urzędu są za każdym razem rzetelnie sprawdzane – podkreśla.

Wszelkie nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego należy zgłaszać do Urzędu Transportu Kolejowego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej, na adres e-mail bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub za pośrednictwem całodobowej infolinii +48 22 749 15 85 (opłata zgodna z cennikiem usług danego operatora).

PODZIEL SIĘ