Związki z Dolnośląskiego PR grożą zatrzymaniem pociągów

Związki z Dolnośląskiego PR grożą zatrzymaniem pociągów

27 lutego 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Organizacje związkowe działające na terenie Dolnośląskiego Oddziału Przewozów Regionalnych żądają podpisania co najmniej 3-letniej umowy na świadczenie usług transportowych z PR we Wrocławiu na poziomie 3700 mln pociągokilometrów, w każdym roku trwania umowy. W przeciwnym razie może dojść do wstrzymania ruchu pociągów. To kolejna odsłona sporu, z jakim mamy do czynienia od kilku tygodni w regionie, związanego z brakiem porozumienia między zarządem PR a władzami województwa ws. świadczenia kolejowych usług transportowych.

Fot.Roland Potoczny

Związki chcą też zapłacenia należnych kwot za dotychczas wykonywane usługi transportowe przez Dolnośląski Zakład PR na terenie województwa. Ponadto, domagają się równego traktowania spółek kolejowych przez umożliwienie korzystania z taboru, który jest lub będzie własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zarówno przez Przewozy Regionalne jak i Koleje Dolnośląskie, na jednakowych zasadach.

„Jednocześnie informujemy, że w Dolnośląskim Oddziale PR została rozpoczęta procedura, która umożliwi zorganizowanie akcji protestacyjnej z zatrzymaniem pociągów włącznie. W związku z tym oczekujemy niezwłocznej realizacji wymienionych postulatów” – napisali w liście otwartym do władz wojewódzkich przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych z Legnicy i Wrocławia, NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Kontra, Sojuszu Związków Zawodowych Kolejarzy Dolnośląskich oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów i Pracowników Kolejowych we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że władze Dolnośląskiego wciąż nie mają podpisanej umowy z Przewozami Regionalnymi na świadczenie kolejowych usług przewozowych na terenie województwa, ponieważ samorząd nie zgadza się na zwiększenie dofinansowania działalności spółki. Chodzi o dodatkowe 4 mln zł. Mimo to, pociągi nadal wożą pasażerów. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.