Knorr-Bremse Polska, PKP Cargo, Lotos Kolej oraz Frimatrail Frenoplast partnerami Debaty z Kurierem

Knorr-Bremse Polska, PKP Cargo, Lotos Kolej oraz Frimatrail Frenoplast partnerami Debaty z Kurierem

27 lutego 2017 | Źródło: KOW
PODZIEL SIĘ

Już jutro, 28 lutego odbędzie się Debata z Kurierem, której tematem przewodnim będą zagadnienia związane z tzw. „cichymi hamulcami”. Moderatorem dyskusji będzie Maciej Gładyga, dyrektor Biura Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. 

Fot. Rafał Wilgusiak

Swój udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele firm i instytucji:

  • Knorr – Bremse Polska
  • PKP Cargo
  • Lotos Kolej 
  • Frimatrail Fenoplast
  • PKP Polskie Linie Kolejowe
  • Instytutu Kolejnictwa
  • Fundacji Pro Kolej

Uczestnicy pochylą się nad zagadnieniami związanymi z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (2015/429), w którym zostały określone zasady, mające swoje zastosowanie przy pobieraniu opłat za koszty skutków hałasu, a także różnicowanie stawek dostępu do infrastruktury w zależności od wyposażenia taboru kolejowego w kompozytowe wkładki hamulcowe.

Inną kwestią, która zostanie podniesiona w trakcie spotkania będzie Dyrektywa 2016/797/UE w sprawie interoperacyjności systemu kolei, która wprowadza Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności „Hałas” oraz  propozycja UE dotycząca dofinansowania przewoźników kolejowych w zderzeniu z faktycznymi potrzebami finansowymi.

 

 

PODZIEL SIĘ