Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich - IV edycja konferencji

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich - IV edycja konferencji

12 marca 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Model funkcjonowania regionalnych przewozów kolejowych w Polsce, ekonomiczne uwarunkowania, prawa konsumentów-pasażerów, doświadczenia państw UE w zakresie liberalizacji kolei pasażerskich - to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. Główny organizatorem jest Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Fot. Arch. Kuriera Kolejowego

Do współorganizatorów wydarzenia należą Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Partnerem regionalnym Konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 

Konferencja jest kontynuacją trzech wcześniejszych edycji konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (Łódź 25.5.2016 r., Łódź 18.3.2015 r., Katowice 10.3.2014 r.).

Celem konferencji jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów regulacją sektora kolejowego. Konferencja pozwoli zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w sektorze transportu kolejowego.

Ramowy program Konferencji dostępny jest tutaj.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji do rejestracji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia (udział jako uczestnik zakładka: REJESTRACJA UCZESTNICTWA, udział jako prelegent zakładka: ABSTRAKTY I REFERATY)

Zapraszamy także wszystkie spółki kolejowe, stowarzyszenia, fundacje i osoby prywatne, które są zainteresowane tematyką konferencji do współpracy (kontakt z mgr Marcinem Kraśniewskim, koordynatorem projektu, e-mail: marcin.krasniewski@unilodz.eu).

PODZIEL SIĘ