Torpol z najkorzystniejszą ofertą w przetargu na E59 wartym 0,5 mld zł

Torpol z najkorzystniejszą ofertą w przetargu na E59 wartym 0,5 mld zł

13 marca 2017 | Źródło: Torpol
PODZIEL SIĘ

Firma przedstawiła najlepsze warunki spośród pięciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Leszno - Czempiń.

Fot. Lucaok, Wikimedia

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych kompleksowej modernizacji szlaków i stacji na linii kolejowej E59 na odcinkach Leszno - Stare Bojanowo (LOT B, odcinek B2) oraz Stare Bojanowo - Czempiń (LOT B, odcinek B3). Modernizacja infrastruktury polegać będzie m.in. na przebudowie stacji Leszno dla dostosowania układu torów do maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich i towarowych 100 km/h, natomiast na szlakach do prędkości w ruchu pasażerskim 160 km/h oraz towarowym 120 km/h.

Cena oferty złożonej przez Torpol wynosi 395 mln zł netto, tj. 485,9 mln zł brutto. Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 34 miesięcy od daty rozpoczęcia, czyli dnia zawarcia umowy, natomiast okres gwarancji został określony na 72 miesiące. Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 80%), termin realizacji prac budowlanych (waga 10%) oraz okres gwarancji (waga 10%).

Cieszy nas kolejny sukces i liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia kolejnych postępowań, w których bierzemy udział. Aktualnie oczekujemy na zakończenie postępowania i podpisanie umowy z zamawiającym – skomentował Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.

Roboty zostaną zrealizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” współfinansowanego z unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

PODZIEL SIĘ