Samorządowcy przeciw likwidacji peronów na linii 146

Samorządowcy przeciw likwidacji peronów na linii 146

13 marca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Radni gminy Mykanów protestują przeciw planowi likwidacji peronów podczas rewitalizacji linii łączącej Częstochowę z Magistralą Węglową. Przy okazji remontu PLK chce likwidować perony na liniach, gdzie zawieszenie pociągów pasażerskich tłumaczono złym stanem infrastruktury.

Fot. MateuszFD CC BY-SA 3.0

Samorządowcy z gminy Mykanów oraz poseł PiS Konrad Głębocki apelują do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o zachowanie infrastruktury służącej do obsługi pasażerów na linii kolejowej 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, która łączy Częstochowę z Magistralą Węglową.

PKP PLK planuje rewitalizację tej linii oraz fragmentu „Węglówki” na pograniczu województw śląskiego i łódzkiego, czyli linii 131 na odcinku Herby Nowe – Inowrocław. Linie te umożliwiają połączenia Częstochowy i Katowic ze Zduńską Wolą, Łodzią Kaliską i północną Polską. Ruch pasażerski na linii 146 zawieszono w 2012 r. z powodu jej złego stanu technicznego. Natomiast na linii 131 zawieszenie pociągów regionalnych między Herbami Nowymi a Zduńską Wolą nastąpiło w 2006 r. Obecnie na linii tej kursują pociągi sezonowe, które zatrzymują się na stacjach Chorzew Siemkowice i Zduńska Wola Karsznice i tylko na tych stacjach PLK planują zachowanie peronów.

Mieszkańcy odcięci od komunikacji

Przeciw likwidacji peronów na linii 146 protestuje rada gminy Mykanów. Samorządowcy uważają że linia ta ma potencjał dla kolei pasażerskiej i proponują uruchomienie tramwaju podmiejskiego do Częstochowy. Jak zwracają uwagę radni, mieszkańcy tej miejscowości mają coraz bardziej utrudniony dostęp do transportu publicznego.

 Na terenie gminy występują trudności komunikacyjne spowodowane ograniczaniem kursów autobusowych przez PKS jak też zawężaniem transportu do drogi wojewódzkiej Częstochowa – Łask. Zważywszy też na fakt, iż liczba mieszkańców gminy stale rośnie wskazane byłoby przywrócenie linii pasażerskiej, co usprawni komunikację kolejową pomiędzy województwem śląskim i łódzkim – napisano w stanowisku Rady wysłanym w listopadzie 2016 r.

Błędne analizy?

Z kolei poseł Głębocki uważa, że szacunki potencjalnego ruchu pasażerskiego na tej linii wykonano nieprawidłowo. – Przy analizie celowości pozostawienia ruchu pasażerskiego na powyższej linii nie tyle trzeba brać pod uwagę jej wcześniejsze obciążenie, bo to było determinowane głównie stanem torów i związaną z tym znaczącą długością czasu przejazdów, co perspektywy na przyszłość w związku ze skróceniem czasu przejazdów i rosnącą liczbą mieszkańców Mykanowa – napisał parlamentarzysta w interpelacji do ministra infrastruktury i budownictwa.

Linia 146 to nie jedyny przypadek, kiedy ruch pasażerski jest likwidowany z powodu złego stanu technicznego infrastruktury, a następnie przy okazji rewitalizacji i poprawy warunków eksploatacyjnych PLK planują demontaż peronów. Podobny los może czekać dużą część Magistrali Węglowej.

Regiony nie chcą pociągów

Niestety samorządy województw śląskiego i łódzkiego nie są zainteresowane przywróceniem połączeń kolejowych między Zduńską Wolą a Częstochową i GOP. W związku z tym zarządca infrastruktury uznał, że linie 146 i 131 odcinek Herby Nowe – Zduńska Wola nie mają potencjału dla rozwoju połączeń pasażerskich. Z tego powodu MIB nie zamierza interweniować w celu utrzymania infrastruktury peronowej.

– Wydatkowanie środków na gruntowną modernizację peronów jak i ponoszenie kosztów ich utrzymania w kolejnych latach, w przypadku niewykonywania przewozów pasażerskich na linii nr 146 budziłoby wątpliwości pod kątem racjonalności wydatkowania środków publicznych – napisał Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w MIB.

PLK zapewnia jednak, że podczas rewitalizacji linii zachowana będzie rezerwa terenu pod obecne i nowe przystanki, których lokalizację wskaże samorząd. W przypadku gdyby wyrażona została chęć uruchomienia połączeń pasażerski PLK odbuduje perony. Projekt „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” znajduje się obecnie na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Trwa analiza ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. Podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji kontraktu w trybie „projektuj i buduj” planowane jest w połowie 2017 r., a zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na koniec II kwartału 2019 r.

PODZIEL SIĘ