Co zyskamy na modernizacji linii Warszawa – Poznań?

Co zyskamy na modernizacji linii Warszawa – Poznań?

14 marca 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Modernizacja trasy E 20 Warszawa – Poznań jest dokończeniem projektu rozpoczętego w latach dziewięćdziesiątych, który nie obejmował pełnego zakresu prac. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych na stacjach – PKP PLK wyjaśniają jakie korzyści z modernizacji jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce.

Fot. Wojciech Czombik CC BY-SA 3.0

Projekt modernizacji linii E20 Warszawa – Poznań wzbudza kontrowersje części ekspertów zajmujących się infrastrukturą. Fundacja ProKolej zwraca na przykład uwagę, że inwestycja, która ma otrzymać dofinansowanie z unijnego programu „Łącząc Europę” obejmuje wymianę torów, które modernizowano w latach 90-tych i są w dobrym stanie technicznym. Obecnie pociągi między stolicą a Poznanie jadą na większości trasy z prędkością 160 km/h, a modernizacja skróci czas przejazdu jedynie o 5 minut. Inwestycja wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla pasażerów, gdyż PLK planują zamknąć część linii i skierować pociągi dalekobieżne objazdem.

Linii grożą ograniczenia prędkości

PLK wyjaśnia dlaczego zdecydowała się na tę inwestycję. Jak informuje zarządca infrastruktury obecny stan techniczny linii E 20 na odcinku Sochaczew – Swarzędz nie pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 160 km/h na ponad 60 km linii. Dalsza eksploatacja, bez przeprowadzenia prac modernizacyjnych, nie pozwoli na utrzymanie aktualnie obowiązującej prędkości. Stan techniczny urządzeń sterowania ruchem na części posterunków powinien gwarantować wyższy poziom bezpieczeństwa.

– Brak modernizacji linii w przyjętym i akceptowanym przez UE zakresie oznaczałby degradację trasy, brak oczekiwanej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz pogorszenie przewozów towarowych – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych ds. realizacji inwestycji.

Sieć trakcyjna do wymiany

Sieć trakcyjna jest jeszcze z lat siedemdziesiątych, podobnie jak znaczna część urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wymienić należy także odcinki linii kolejowej. Stacje nie zapewniają oczekiwanego standardu obsługi. 

– Modernizacja sieci trakcyjnej wraz z układem zasilania (moc rzędu 6MW) pozwoli na szybki, równoczesny przejazd nowoczesnych pociągów, m.in. klasy Pendolino i składów regionalnych, co obecnie nie jest możliwe. Tracą na tym pasażerowie – mówi Arnold Bresch.

PKP Polskie Linie Kolejowe na trasie z Warszawy do Poznania zwiększą komfort podróży i poziom bezpieczeństwa. Pojedzie dwa razy więcej pociągów - linia zwiększy swoją przepustowość. Międzynarodowa trasa, także w ruchu towarowym, w pełni uzyska oczekiwany europejski standard. 

PODZIEL SIĘ