Przetarg na Rail Baltica przedłuża się

Przetarg na Rail Baltica przedłuża się

15 marca 2017 | Autor: Łukasz Kuś/PLK
PODZIEL SIĘ

Po upływie roku od otwarcia ofert na modernizację fragmentu Rail Baltica PLK nadal nie potrafi wyłonić wykonawcy. Przetarg, który ciągnie się od grudnia 2015 r. unieważniono. 

Fot. PKP PLK

PKP Polskiej Linie Kolejowe podjęły decyzję o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na modernizację fragmentu linii E75 Sadowne - Czyżew. Ten fragment Rail Baltica zgłoszono do dofinansowania z funduszu Łącząc Europę (CEF). Prace miały być realizowane w okresie 2016 – 2018, ale do dziś nie udało się wyłonić wykonawcy, z powodu opóźnienia procesu wyłaniania wykonawcy w wyniku odwołania złożonego przez Torpol i Budimex, odrzuconego przez KIO. Pieniądze unijne można wykorzystać do 2020 roku. Przedłużający się przetarg może spowodować przekroczenie terminu i stratę tych środków. Tak może się stać jeżeli wykonawca odwoła się od dzisiejszej decyzji do sądu. 

Unieważnienie wyboru

7 lutego 2017 r. PLK wybrały najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z urządzeniami SRK od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E 75 obejmujący odcinek Sadowne – Czyżew”. PLK wybrały ofertę spólki Intercor o wartości 576 mln zł brutto. Dzisiaj PLK poinformowały o unieważnieniu wyboru.

Jak czytamy w komunikacie spółki, PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły taką decyzję, ponieważ ujawnione, nowe okoliczności poddają w wątpliwość spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez część wykonawców, co na etapie kontroli uprzedniej, mogłoby być zakwestionowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Po weryfikacji ujawnionych okoliczności PLK dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Priorytetowa inwestycja

Linia kolejowa E75 (Rail Baltica) jest elementem priorytetowego przedsięwzięcia w korytarzu Morze Północne-Morze Bałtyckie, zakładającym utworzenie jednolitego korytarza kolejowego łączącego Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinnem. Jest to priorytetowy projekt UE: ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ będzie stanowić jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

PODZIEL SIĘ