Rusza kolejny etap modernizacji stacji Zielona Góra

Rusza kolejny etap modernizacji stacji Zielona Góra

16 marca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę wiaduktu kolejowego w Zielonej Górze wraz z modernizacją stacji, która otrzyma zadaszenie nad peronami i stanie się bardziej komfortowa dla podróżnych.

Fot. PKP PLK

PLK przygotowują kolejny etap modernizacji obiektów stacji Zielona Góra. Właśnie ogłoszono przetarg na prace, w ramach których przebudowany zostanie wiadukt kolejowy, tunel pod peronami oraz dojścia do peronów. Częścią inwestycji jest też wybudowanie pochylni pieszo-rowerowej do przejścia pod torami a także wind ułatwiających dostęp do peronów osobom niepełnosprawnym.

Łatwiejszy dostęp dla rowerzystów

To nie wszystkie zmiany. Na stacji wybudowane zostanie także nowe zadaszenie nad peronami. Przebudowany zostanie też wiadukt przy ulicy Batorego. Ponad to PLK planują przebudowę toru nr 9b, modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci trakcyjnej na stacji.

Zamówienie podzielono na dwie części. Pierwsza obejmuje prace na stacji: rozbudowę tunelu wraz z dobudowanie pochylni pieszo - rowerowej.  Druga część zamówienia obejmuje wybudowanie zadaszenia nad peronami przebudowę wiaduktu. PLK planuje wydać na modernizację stacji Zielona Góra 34 mln zł netto. Przetarg zorganizowany jest w formule "zaprojektu i buduj".

Perony już wyremontowano

To kolejny etap modernizacji stacji. Wcześniej PLK zmodernizowały perony, wybudowały nowy peron 1A, óry jest wydłużeniem peronu nr 1 w kierunku dworca PKS. Na stacji pojawiły się nowe  ławki, oznakowanie, tablice informacyjne, kosze, nowoczesny system nagłośnienia oraz oświetlenie i monitoring.

PODZIEL SIĘ