Kolejarze obawiają się dyrektywy "hałasowej"

Kolejarze obawiają się dyrektywy "hałasowej"

20 marca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Dla wszystkich przewoźników towarowych wprowadzenie obowiązku stosowania kompozytowych wstawek hamulcowych może stanowić istotny problem. Spółki kolejowe obawiają się gigantycznych kosztów, co pogorszyłoby konkurencyjność kolei.

Fot. PKP Cargo

W ramach Agencji Kolejowej Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, trwają prace nad zmianą rozporządzenia Komisji (UE) nr 1304/2014 z 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy — hałas”, zmieniającego decyzję 2008/232/WE. Planowana zmiana ma dotyczyć wprowadzenia obowiązkowego stosowania kompozytowych wstawek hamulcowych w istniejących wagonach towarowych w celu redukcji poziomu hałasu emitowanego przez nie podczas jazdy.  Propozycje Komisji są radykalne, ponieważ zakładają „uzbrojenie” wagonów w kompozytowe wstawki hamulcowe mające zastąpić konwencjonalne żeliwne klocki hamulcowe (będące zasadniczym źródłem porowatości szyn i kół) do 2022 r. w ruchu międzynarodowym, a do 2026 r. także w ruchu krajowym.

Droga wymiana kół

Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa potencjalny koszt modernizacji istniejącej floty wagonów towarowych dla uzyskania zgodności z wymaganiami zmienionego rozporządzenia może sięgnąć nawet 2 mld zł, co jest związane z koniecznością wymiany w dużej części polskiej floty wagonów towarowych nie tylko wstawek hamulcowych, ale również całych kół.

– Z dyskusji Ministerstwa prowadzonej z rynkiem przewozów kolejowych wynika, że dla wszystkich spółek koszty związane z dostosowaniem tych wagonów mogą stanowić istotny problem. Mając na uwadze obawy polskiego rynku przewozów kolejowych w tym kontekście, Ministerstwo aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz wprowadzenia do planowanego rozporządzenia przepisów korzystnych dla polskiego sektora kolejowego, które ograniczą negatywny wpływ na konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych – napisał Andrzej Bittel, podsekretarz stany w MIB w odpowiedzi na interpelację posła PO Norberta Obryckiego.

Ministerstwo rozmawia z KE

Przedstawiciele resortu uczestniczą w pracach grupy zadaniowej powołanej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, która stanowi forum dyskusji nad planowanymi rozwiązaniami unijnymi. Stanowisko Polski w tej sprawie jest również prezentowane w trakcie spotkań przedstawicieli naszego kraju w Komisji Europejskiej i Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, w tym również na poziomie ministrów.

– Obawy Polski związane z kosztownym dążeniem do redukcji hałasu kolejowych przewozów towarów i związanym z tym ryzykiem przeniesienia części przewozów towarowych z kolei na drogi były również prezentowane w trakcie wysłuchania publicznego o hałasie w transporcie, zorganizowanego w październiku 2016 r. w Parlamencie Europejskim, w którym uczestniczył prelegent z Polski – wyjaśnił Andrzej Bittel.

PKP Cargo w kontakcie z europosłami

W europejskiej debacie o zmianie unijnej dyrektywy uczestniczą też przedstawiciele polskich przewoźników towarowych. – Czynnie bierzemy udział w spotkaniach m.in. na szczeblu parlamentu europejskiego i polskiego ministerstwa, gdzie wypracowywane jest polskie stanowisko. Oczekujemy wyników tych prac – zapewnił Jarosław Klasa, członek zarządu PKP Cargo ds. operacyjnych.

PODZIEL SIĘ