Nieznaczna poprawa punktualności pociągów towarowych

Nieznaczna poprawa punktualności pociągów towarowych

21 marca 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W IV kwartale 2016 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 38,3%. To lekka poprawa w porównaniu z IV kwartałem 2015 r. Wtedy punktualnych było 35,3% składów towarowych.

Fot. Mikołaj Manowski

Punktualność w IV kwartale 2016 r. spadła względem poprzedzającego kwartału, w którym wyniosła 41,5%. W porównaniu z III kwartałem 2016 roku średni czas opóźnień pociągów towarowych zwiększył się z poziomu 465 minut do 509 minut (zmiana o 9,5%).

Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 73,9%. W poprzednim kwartale było to 71,4%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w IV kwartale 2016 roku blisko 117,4 tys. tras, a w III kwartale 2016 roku blisko 111,8 tys. tras (wzrost o 5,0%).

W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 6358 pociągów.

PODZIEL SIĘ