Mamiński: powierzchnie komercyjne nie mogą zdominować dworca

Mamiński: powierzchnie komercyjne nie mogą zdominować dworca

27 marca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

PKP S.A. zamierza w najbliższych lach zmodernizować ponad 100 zabytkowych dworców kolejowych i wybudować kilkadziesiąt obiektów innowacyjnych. Nowy prezes spółki krytycznie ocenia niektóre ze zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji kolejowych i zapowiada zmianę podejścia do projektowania dworców.

Fot. Lichen99 CC BY-SA 3.0 pl

Ponad 464 dworce kolejowe, w tym 284 objęte ochroną konserwatorską wymagają modernizacji. PKP S.A. planuje na lata 2017 – 2021 inwestycje w obiekty dworcowe o łącznej szacowanej wartości 1,6 mld zł w tym na dworcach zabytkowy ponad 800 mln zł. W 2017 r. rozpocznie się lub jest w realizacji 101 inwestycji pod nadzorem konserwatorów zabytków i 68 nie objętych objętych tym obowiązkiem. W liczbie tej zawarte są też rozpoczęte procesy inwestycyjne, czyli np. opracowanie studium wykonalności czy przygotowanie projektu. PKP S.A. w tym samym czasie będzie się starać pozyskiwać fundusze na sfinansowanie tych inwestycji. Modernizacja zabytkowych dworców stanowi dla spółki pewne wyzwanie, związane z dodatkowymi kosztami.

Oczywiście realizacja przebudowy obiektów dworcowych objętych ochroną konserwatorską niesie za sobą konieczność spełnienia określonych wymogów. A to powoduje wydłużenie okresu realizacji inwestycji. Nie powiem słowa trudności, bo trudności tu nie ma tylko są dodatkowe obowiązki po stronie PKP S.A. Wydłużenie czasu niezbędnego na realizację prac przygotowawczych i projektowych, a także konieczność uzyskania dodatkowych decyzji i uzgodnień projektowych. To także obowiązek zachowania całej kubatury budynku, którego rozmiar często przekracza rzeczywiste potrzeby – powiedział w Senacie Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Dworzec ma być dworcem

Nowy szef kolejowej spółki krytycznie ocenia niektóre z inwestycji dworcowych realizowanych w ostatnich latach. Jego zdaniem zbyt duży nacisk kładziono na stworzenie powierzchni komercyjnych. Obiekty takie jak nowe dworce główne w Krakowie, czy Poznaniu spotkały się z mieszanymi opiniami wśród podróżnych i ekspertów od architektury.

Dworzec powinien odzyskać swoją pierwotną funkcję dworca, a część komercyjna jest w nim potrzebna ale nie powinna stanowić części dominującej. Chodzi o to abyśmy nie poszukiwali w części komercyjnej głównej funkcji dworca, co często w ostatnich latach się zdarzało. Z drugiej strony podejmując się tych inwestycji nie możemy nie uwzględniać tego, że dla samych potrzeb funkcji dworcowych kubatura niektórych obiektów jest zbyt duża. To jest wyzwanie dla PKP S.A. ale nie tylko dla nas lecz także dla służb współpracujących jak np. dla samorządów wojewódzkich i lokalnych w celu poszukiwania dodatkowego zagospodarowania powierzchni, które jednakże nie przytłoczy podstawowych funkcji dworca, na którym musi być poczekalnia, punkt informacyjny, i kasy. – powiedział Mamiński

Dworce przyciągają podróżnych

Dobrze zagospodarowany i estetyczny dworzec może, zdaniem prezesa PKP S.A. przyciągnąć do kolei pasażerów. W niektórych przypadkach zdarza się możliwości kształtowania funkcjonalności dworca podczas jego modernizacji są ograniczone, co wynika z ochrony konserwatorskiej, która nie zawsze pozwala na przebudowę obiektu.

– To są dodatkowe koszty. W mojej ocenie warto jednak je ponieść. Oczywiście oznacza to ciągłe poszukiwanie środków, ale mam nadzieję, że już nigdy nie zdarzy się to co nastąpiło na wielu obiektach kolejowych, gdzie w latach 50-tych i później dla ograniczenia kosztów remontów pozbywano się jakże istotnych elementów architektury secesyjnej. Skuwano zdobienia, tynkowano na gładko, bo miało być tanio i na krótko, a to jest nasze wspólne dziedzictwo i musimy poszukiwać środków gdzie jest to możliwe, żeby jednak odtworzyć funkcje – zapewnił Mamiński.

Oprócz modernizacji obiektów zabytkowych PKP S.A. inwestuje w dworce innowacyjne. Spółka zamierza ograniczyć koszty funkcjonowania takich obiektów poprzez zastosowanie nowych technologii, w tym nowych sposobów ogrzewania, które nie zawsze jest wykonalne na dworcach zabytkowych. Z tego powodu spółka zamierza zróżnicować swoje podejście ekonomiczne do zagospodarowania obiektów nowych i modernizowanych.  

PODZIEL SIĘ