Modernizacja kolei nie uda się bez wdrażania innowacyjnych technologii

Modernizacja kolei nie uda się bez wdrażania innowacyjnych technologii

06 kwietnia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W Juracie rozpoczęła się konferencja „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”. To już trzynasta edycja tej konferencji.

Fot. DK

Pierwsza miała miejsce w roku 1998 i była zainicjonowana przez spółkę Arex. Od roku 2008 współorganizatorem jest także spółka Neel. Ostatnia konferencja odbyła się w roku 2014. Zastój w obszarze inwestycji kolejowych był jedną z przyczyn zaniechania organizacji kolejnych edycji. Ta dzisiejsza jest udanym powrotem do projektu, towarzyszy jej bardzo duże zainteresowanie, co przejawia się w obecności ponad 230 uczestników.

Otwarcia konferencji dokonali: Krzysztof Bielawski, prezes zarządu Arex, Marek Stolarski, prezes zarządu Neel oraz Adam Bartosiewicz, wiceprezes zarządu WB Electronics, lidera największej prywatnej grupy przemysłu obronnego w Polsce – WB Group.

Jako pierwszy swoją prezentację przedstawił dr inż. Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Mówił o miejscu kolei w nowoczesnym systemie transportu, innowacyjności we współczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności w transporcie kolejowym.

Stwierdził, iż innowacje są oczywistym i koniecznym warunkiem rozwoju gospodarczego, a transport kolejowy stanowi szczególny, rozległy obszar do innowacji. Podkreślił rolę instytucji naukowo-badawczych i producentów w systemie wdrażania innowacji. Nie bez znaczenia w systemie wdrażania innowacji na kolei jest bogaty potencjał badawczo wdrożeniowy Instytutu wraz z torem doświadczalnym w Żmigrodzie, gdzie mogą być testowane innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Konferencja trwa, a przed uczestnikami kilkanaście bardzo interesujących prezentacji. Wydarzeniu towarzyszy także prezentacja produktów partnerów projektu.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele zarządcy krajowej infrastruktury kolejowej PKP PLK, ośrodków naukowo – badawczych i uczelni, producenci wdrażający innowacyjne technologie kolejowe, oraz firmy uczestniczące w procesach inwestycyjnych na infrastrukturze kolejowej. Kurier Kolejowy jest patronem medialnym konferencji.

PODZIEL SIĘ