PKP Cargo „Transparentną Spółką Roku 2016”

PKP Cargo „Transparentną Spółką Roku 2016”

07 kwietnia 2017 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo odniosło znaczący sukces jako emitent i spółka publiczna notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Za wysoką jakość komunikowania z rynkiem oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych zdobyła prestiżowy tytuł  „Transparentnej Spółki Roku 2016”.

Fot. PKP Cargo

„Transparentna Spółka Roku” to ranking zorganizowany przy współpracy Instytutu Rachunkowości i Podatków oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Zostają w nim nagrodzone spółki z trzech głównych indeksów giełdowych (WIG20, mWIG40, sWIG80) wyłonione na podstawie badania ankietowego, obejmującego cztery obszary: sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego.

Intencją organizatorów rankingu jest podniesienie jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem poprzez zwracanie uwagi emitentom na obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, audytorom na ich ważną rolę, jaką odgrywają w badaniu sprawozdań finansowych emitentów, oraz doradcom i konsultantom, którzy są często źródłem innowacji i nowego podejścia do komunikacji spółek z rynkiem.

Przyznanie PKP Cargo tak prestiżowego wyróżnienia traktujemy jako obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu komunikacji z rynkiem, budowania zaufania wśród interesariuszy oraz ścisłego przestrzegania przez nas obowiązków i procedur wymaganych od spółki giełdowej. Mam nadzieję, że ta nagroda poparta coraz lepszymi wynikami przewozowymi i finansowymi oraz systematycznie rosnącym kursem akcji Spółki wpłynie pozytywnie na nasze relacje z inwestorami i klientami powiedział Maciej Libiszewski, prezes zarządu PKP Cargo.

PODZIEL SIĘ