Prace na kolei przyspieszają, w tym roku PLK ogłosi 190 przetargów na ok. 6 mld zł

Prace na kolei przyspieszają, w tym roku PLK ogłosi 190 przetargów na ok. 6 mld zł

07 kwietnia 2017 | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Do końca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe planują ogłosić blisko 190 przetargów na kwotę 6 mld zł oraz podpisać blisko 300 umów o wartości niemal 26 mld zł – informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W ramach Krajowego Programu Kolejowego od listopada 2015 r. do kwietnia 2017 r. ogłoszono już 559 przetargów na kwotę ponad 20 mld zł. W tym czasie podpisanych zostało 456 umów z wykonawcami.

Fot.

Jak podaje ministerstwo przyspieszenie prac inwestycyjnych na kolei, to efekt uproszczenia procedur związanych z przygotowaniem oraz realizacją inwestycji kolejowych. Przede wszystkim stworzono podstawy prawne, przyspieszające procesy inwestycyjne: zaktualizowany został Krajowy Program Kolejowy oraz zmieniona ustawa o transporcie kolejowym. Działania te umożliwiają Polskim Liniom Kolejowym na realizację ambitnego programu modernizacji infrastruktury.

Przypomnijmy, że w ramach aktualizacji KPK wartość zadań w programie określono na ok. 66,5 mld zł. Aktualizacja KPK pozwoliła m.in. na zwiększenie zakładanego celu podstawowego programu do 9 tys. km przebudowanych torów (w stosunku do pierwotnego wskaźnika wynoszącego 8,5 tys. km torów). Tylko w samym 2016 r. ogłoszonych zostało ponad 300 przetargów na inwestycje w ramach KPK.

Dokonana została aktualizacja zakładanych kosztów realizacji poszczególnych zadań. Aktualizacja KPK „spłaszcza” rozłożenie nakładów w latach 2019 (o ok. 15%) oraz 2020 (o ponad 20%) w stosunku do pierwotnego programu. Zmniejszenie poziomu wydatków w kluczowych latach realizacji KPK wynika z niewystarczającego potencjału wykonawców i pozwoli na uniknięcie ryzyka wzrostu cen materiałów.

Przywrócony dialog na kolei

Dla sprawnej realizacji inwestycji na kolei niezbędne było przywrócenie dialogu z branżą. – Głos branży w sprawie realizacji inwestycji jest dla nas bardzo cenny. To bardzo istotne, by wiedza, doświadczenie i propozycje fachowców w dziedzinie inwestycji kolejowych zostały wykorzystane i wysłuchane – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

By usprawnić realizację inwestycji i wyciągać wnioski z doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań, przywrócono regularne spotkania przedstawicieli sektora kolejowego w ramach Forum Inwestycyjnego, zrzeszającego przedstawicieli PKP PLK, branży wykonawców inwestycji kolejowych i producentów materiałów, MIB oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W wielu kwestiach udało się już wypracować kompromis oczekiwany przez rynek.
Powołana została również Rada Ekspertów do spraw działań, mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych. Stanowi ona podstawową platformę współpracy podmiotów zaangażowanych w zakresie wdrożenia rozwiązań proponowanych przez Forum Inwestycyjne.

Pasażerowie wracają na kolej

Po latach tendencji spadkowej następuje wzrost zaufania pasażerów do przewoźników kolejowych. Pasażerowie coraz częściej wybierają ofertę PKP Intercity. W 2016 r. PKP Intercity zanotowało po raz pierwszy od lat dodatni wynik finansowy: ponad 38,5 mln przewiezionych pasażerów, około 1,77 mld zł przychodów ze sprzedanych biletów oraz dodatni wynik finansowy na poziomie 47 mln zł.

– Wyniki finansowe i wzrost liczby przewiezionych przez PKP Intercity osób pokazują, że pasażerowie coraz częściej wybierają ofertę tej spółki, bo jest ona dobrze przygotowana. Po latach tendencji spadkowej następuje wzrost zaufania pasażerów do przewoźników kolejowych – mówił minister Andrzej Adamczyk.

Korzyści dla pasażerów

Dzięki realizowanym inwestycjom poprawia się bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Dzięki prowadzonym pracom, m.in. na liniach Poznań - Wrocław, Warszawa - Lublin, Kraków - Katowice czy Warszawa - Białystok, poprawia się atrakcyjność kolejowego transportu pasażerskiego w ruchu międzyaglomeracyjnym.

Poprawia się także komfort podróżowania koleją w aglomeracjach. Prowadzone są prace na linii obwodowej w Warszawie, na linii Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów czy na linii Sosnowiec - Katowice - Tychy.

Dzięki prowadzonym modernizacjom skraca się czas podróży: np. na trasie z Warszawy do Lublina czas przejazdu z 2 h 15 min. do 1 h 30 min.

Prowadzone są inwestycje, zwiększające komfort obsługi na stacjach i przystankach kolejowych. Powstają nowe, wyższe perony, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pociągu, perony są wyposażane w pasy ostrzegawcze dla niewidomych i słabowidzących, a dojścia do peronów – w pochylnie. Budowane są windy, wprowadzane jest również czytelne oznakowanie na stacjach, nowe oświetlenie, wiaty i ławki.

Dzięki modernizacjom poprawia się poziom bezpieczeństwa. Montowane jest lepsze oświetlenie oraz monitoring przejść i peronów. Poprawie ulega też bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Budowane są bezkolizyjne przejazdy nad lub pod torami, zwiększa się także poziom zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

PODZIEL SIĘ