Newag przyznaje stypendia

Newag przyznaje stypendia

10 kwietnia 2017 | Źródło: Newag
PODZIEL SIĘ

Newag już dziś rozwija kompetencje studentów, by zatrudnić najlepszych absolwentów. Studenci Politechniki Krakowskiej: Elżbieta Bołoz, Natalia Grzyb, Marek Kalinowski i Daniel Statucki to pierwsi stypendyści Newagu. Stypendium w wysokości 1100 zł miesięcznie ufundowała, należąca do Grupy Newag, spółka Newag IP Management, by wspierać najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: Inżynieria Produkcji Środków Transportu Masowego.

Fot. Newag

Finansowe wsparcie jest przyznawane na jeden semestr, ale można je otrzymać na dłuższy okres pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia stażu i jeśli średnia ocen semestralnych wynosi minimum 4,5.

Pierwsze stypendia uroczyście wręczono studentom Politechniki Krakowskiej 14 marca br. w krakowskim biurze konstrukcyjnym Newag przy ul. Klimeckiego. Tam też, lub w siedzibie w Nowym Sączu, młodzi ludzie odbędą semestralny staż zawodowy, wykonując pod okiem opiekunów konkretne zadania. Będą one związane w dużej mierze z projektowaniem i rozwojem dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz ich produkcją – przede wszystkim właśnie w tej dziedzinie młodzi ludzie będą zdobywać umiejętności i kompetencje zawodowe, które w przyszłości zaowocują dobrą pracą w renomowanym przedsiębiorstwie.

Rozwój i zarządzanie kompetencjami to bowiem zasadniczy cel działalności utworzonej w 2014 roku spółki Newag IP Management. Przygotowany przez nią program stypendialny „Prodesse in posterum” wybiega w przyszłość i dzięki niemu młodzi zdolni studenci Politechniki Krakowskiej mają szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

W uroczystym wręczeniu 14 marca pierwszych stypendiów uczestniczyli: prezes Newag IP Józef Michalik, p.o. dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych dr inż. Grzegorz Zając oraz Maciej Górowski, kierownik Działu Badań i Rozwoju w firmie Newag, będący jednocześnie koordynatorem programu stypendialnego. Kolejną edycję programu zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/2018.

PODZIEL SIĘ