Dworzec w Prabutach będzie węzłem przesiadkowym dla Kwidzyna

Dworzec w Prabutach będzie węzłem przesiadkowym dla Kwidzyna

11 kwietnia 2017 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Wczoraj odbyły się warsztaty kreatywne dotyczące planowanej modernizacji dworca w Prabutach. W spotkaniu zorganizowanym przez PKP S.A. wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych, społecznicy i przedstawiciele lokalnych przewoźników. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić swoje oczekiwania względem planowanej inwestycji.

Fot. PKP S.A.

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia i zakładanymi terminami jego realizacji. Następnie wzięli udział w badaniu preferencji i wstępnej dyskusji z przedstawicielami kolejowej spółki. Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których dyskutowali między innymi o najważniejszych z ich punktu widzenia funkcjonalnościach na dworcu.

Podczas wczorajszych warsztatów zwracano uwagę na zapewnienie pełnej dostępności dla wszystkich grup pasażerów, w tym osób starszych, podróżujących z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy oczekują, że w przyszłości dworzec w Prabutach będzie stanowił istotny węzeł przesiadkowy dla pobliskiego Kwidzyna oraz pełnił rolę wizytówki obu miast. W tym celu należy także, co podkreślano wielokrotnie w pracach grup warsztatowych, utworzyć miejsca dla postoju długo i krótkoczasowego (kiss&ride) przed budynkiem oraz zadaszonych parkingów dla rowerów. Wśród pomysłów pojawiła się także możliwość ładowania pojazdów i urządzeń elektrycznych oraz przeniesienia funkcji dworcowych do ultranowoczesnego budynku pasywnego.

Jednym z rozwiązań postulowanych podczas wczorajszego spotkania było połączenie możliwości pasażerskiej informacji kolejowej z informacją i obsługą przewoźników autobusowych. Zaproponowano także, aby w budynku dworca pojawiła się ekspozycja materiałów związanych z historią Prabut i najbliższej okolicy. Uczestnicy warsztatów oczekiwali, że w zmodernizowanym obiekcie znajdzie się nowoczesna biblioteka oraz zaplecze socjalne dla lokalnych przewoźników autobusowych, a także miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej, np. małej gastronomii i punktu prasowego. Zwrócono również uwagę na potrzebę nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i przygotowania powierzchni, na której mogłyby one prowadzić świetlicę dla harcerzy oraz pobliskich mieszkańców.

Udział w Prabuckich warsztatach przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców i lokalnej społeczności, w tym także osoby niewidomej, stworzył szansę na wymianę bardzo różnych pomysłów i dyskusję o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca. To przyszli pasażerowie i społeczność lokalna najlepiej wiedzą, czego oczekują od zmodernizowanego dworca i jego otoczenia – wyjaśnia Paweł Wróblewski,  moderator warsztatów z Biura Inwestycji PKP S.A.

Na zakończenie warsztatów każda grupa przedstawiła efekty swojej pracy, co pozwoliło zestawić i ocenić poszczególne pomysły.  

PODZIEL SIĘ