Regulacje Coraz mniej czasu dla maszynistów na wymianę dokumentów

Coraz mniej czasu dla maszynistów na wymianę dokumentów

15 kwietnia 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Blisko 9 tysięcy maszynistów jeszcze nie wymieniło dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem kolejowym. Prawa kierowania pojazdem kolejowym stracą ważność 29 października 2018 r. i po tym terminie konieczne będzie posiadanie licencji maszynisty - przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

Fot. Rafał Wilgusiak

UTK zachęca przedsiębiorców zatrudniających maszynistów, aby maksymalnie przyspieszyli składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty dla swoich pracowników. By ułatwić i przyspieszyć składanie wniosków wdrożony został internetowy System Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM).

SOLM ułatwia i przyspiesza składanie wniosków o wydanie licencji. Zastosowane rozwiązania informatyczne, takie jak kreator i sprawdzanie poprawności danych, zmniejszają liczbę błędnie składanych wniosków i znacząco przyspieszają proces wydawania licencji. SOLM ułatwia także komunikację pracowników UTK z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w imieniu wnioskodawcy. Wnioski można złożyć poprzez ePUAP albo wypełnić w kreatorze, wydrukować i podpisane przesłać do urzędu.

Maszyniści, korzystając z systemu SOLM, mogą złożyć wniosek samodzielnie. Może też zrobić to za nich ich pracodawca. Liczba dokumentów do wydania nadal jest duża, dlatego UTK apeluje do wszystkich przedsiębiorców do składania wniosków. Istotne wydaje się też zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów niezbędnych do wydania licencji maszynisty u przewoźników i zarządców infrastruktury kolejowej zatrudniających maszynistów. Szczególnie chodzi o współpracę na styku maszynista - dział kadr, składający wniosek w imieniu pracownika. Terminowa realizacja wyeliminuje ryzyko niewydania licencji dla maszynistów w ustawowym terminie.

W celu wymiany prawa kierowania pojazdem kolejowym na licencję maszynisty, należy złożyć następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty;
  • kserokopię prawa kierowania pojazdem kolejowym;
  • kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
  • aktualne zdjęcie wnioskodawcy (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Wszelkie informacje dotyczące procesu wydawania licencji dla maszynisty dostępne są na stronie internetowej UTK w dziale Maszyniści.

PODZIEL SIĘ