DB Cargo Polska po raz drugi wyróżnione za dobre praktyki w biznesie

DB Cargo Polska po raz drugi wyróżnione za dobre praktyki w biznesie

18 kwietnia 2017 | Źródło: DB Cargo Polska
PODZIEL SIĘ

Po raz drugi realizowane przez DB Cargo Polska dobre praktyki z zakresu środowiska pracy i ekologii, zostały zauważone przez  Forum Odpowiedzialnego Biznesu i opisane w ”Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki”.

Fot. Patryka Farana

Tegoroczna, jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, i działań realizowanych lub kontynuowanych w 2016 roku. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą. Rekordowa jest liczba zakwalifikowanych praktyk do raportu – 880 działań, stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich. Wyszczególnione działania zostały podzielone według siedmiu obszarów - ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

– Minionym rok, prócz działań które już na stałe wpisały się w nasz kalendarz korporacyjny  jak wolontariat pracowniczy, edukacja proekologiczna, dni zdrowia i bezpieczeństwa, to także inwestycje, modernizacje, nowe rozwiązania i konkursy. Wszystkie inicjatywy  zmierzają w kierunku podnoszenia szeroko pojętego kapitału społecznego i wartości, jaką wnosimy, budując relacje z naszymi interesariuszami – mówi Edyta Bracik z Biura Zarządu i Komunikacji DB Cargo Polska.

Wolontariat pracowniczy „Kolej na Pomaganie”

W 2016 r. DB Cargo Polska po raz trzeci zorganizował konkurs na Dobre Pomysły Wolontariackie, w ramach którego wyłonionych zostało 11 inicjatyw. Każda z nich uzyskała wsparcie finansowe pracodawcy na jej realizację (zakup materiałów, sprzętu, narzędzi itp.). Kryteria oceny to m.in. zgodność ze wskazanymi celami (działania na rzecz dzieci, ekologiczne, promujące zdrowy styl życia) oraz liczba zadeklarowanych wolontariuszy – pracowników.

Dni Zdrowia i Bezpieczeństwa

Dni zdrowia i bezpieczeństwa to cykl wydarzeń dla klientów i pracowników DB Cargo Polska. Przedsięwzięcie ma promować zdrowy styl życia oraz podnoszenie bezpieczeństwa i dbałości o zasoby naturalne. W 2016 r. działania były realizowane przez cały październik pod hasłem „Już nie dzień, a cały miesiąc”. Pracownicy mieli do dyspozycji zdrowe produkty podnoszące odporność (cytryny i herbaty ziołowe). Dodatkowo mogli korzystać z darmowych warsztatów kulinarnych z udziałem dietetyka. W Światowy Dzień Bezpieczeństwa zorganizowano Dzień Zdrowia Bezpieczeństwa − wydarzenie dla klientów, pracowników i służb cywilnych, któremu towarzyszyły prelekcje, szkolenia i pokazy symulujące niebezpieczne zdarzenia.

Edukacja ekologiczna „Ekoludek Leon radzi”

Cykl szkoleń z zakresu gospodarowania odpadami, włączenie ekoinicjatyw do konkursu wolontariatu, stałą rubrykę w wewnętrznym dwumiesięczniku „Dobre rady Ekoludka Leona”, które to rady nadsyłali pracownicy, minikampanie „Zgaś światło”, „Wyłącz urządzenie”, „Oszczędzaj wodę” – nalepki, wobblery we wszystkich lokalizacjach i na elektronarzędziach, nagrodę za innowacje ekologiczne w ramach konkursu „DB Awards for Excellence”, cykliczne e-mailingi przypominające o ekonawykach, konkursy zachęcające do udziału w Godzinie dla Ziemi i Dniu bez Samochodu.

Termomodernizacja hali produkcyjnej

W 2016 roku przeprowadzono termomodernizację hali produkcyjnej w celu zmniejszenia emisji CO2 oraz poprawy warunków pracy. Inwestycja polegała między innymi na demontażu i wykonaniu dociepleń ścian, wymianie okien i przeszkleń. Efektem modernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania hali, co wpływa na redukcję emisji CO2. Uzyskano także wzrost temperatury na hali o średnio 6 stopni w miesiącach zimowych.

PODZIEL SIĘ