Dyrektor wykonawczy ERA: Polskie koleje pełnią szczególną rolę w integrowaniu UE

Dyrektor wykonawczy ERA: Polskie koleje pełnią szczególną rolę w integrowaniu UE

20 kwietnia 2017 | Autor: Rafał Wilgusiak
PODZIEL SIĘ

Regulacje zawarte w VI pakiecie to wielki przełom w budowaniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Polska jako kraj mający jedną z największych sieci kolejowych w UE pełni w tym procesie bardzo ważną rolę, gdyż leży na szlakach łączących państwa członkowskie, integrując wschód z zachodem, północ z południem - powiedział Josef Doppelbauer, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) witając gości zgromadzonych na konferencji pt. „Czwarty Pakiet Kolejowy: zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym” organizowanej przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego.

Fot. Rafał Wilgusiak

W odbywającej się dziś w Ożarowie Mazowieckim konferencji uczestniczą reprezentanci Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, PKP PLK, UTK, Europejskiej Agencji Kolejowej oraz przedstawiciele wykonawców i producentów.  

– Istotą działania naszej organizacji jest rozwój branży, dlatego cieszy mnie duża frekwencja członków Izby. IV pakiet dotknie każdego z nas. Niezmiernie ważne jest to, jak się do tego przygotujemy. Dzisiejsze spotkanie ma służyć temu, aby wyjaśnić jak najwięcej wątpliwości związanych z nowymi przepisami – powiedziała witając gości Marita Szustak, prezes IGTL.

Następnie głos zabrał wiceminister ds. kolejnictwa Andrzej Bittel. – Mamy niewątpliwie do czynienia z jedną z najważniejszych i znaczących zmian przepisów regulujących rynek kolejowy ostatnich lat. IV pakiet składa się z dwóch filarów: technicznego i rynkowego. Obecnie wchodzimy w okres przygotowania do ich implementacji. Na poziomie UE toczy się dyskusja dotycząca szczegółowych aktów wykonawczych. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że IV pakiet to ogromne wyzwanie nie tylko dla producentów urządzeń, przewoźników, zarządców infrastruktury, jednostek notyfikowanych, ale też dla administracji publicznej i UTK. Konferencja jest doskonałą okazją do zapoznania się z wymaganiami, jakie stawiają te regulacje. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w 2020 roku będziemy żyli już w nowej rzeczywistości – wskazywał przedstawiciel MIB.

IV pakiet kolejowy ma wzmocnić konkurencyjność sektora kolejowego i usunąć bariery uniemożliwiające stworzenie jednolitego obszaru kolejowego w UE. Kluczem są niedyskryminacyjne zasady gry polegające m.in. na niezależności zarządcy infrastruktury i właściwym podziale jego zadań (w zakresie utrzymania, remontów czy przydziału tras dla operatorów). Regulacje będą miały również istotne znaczenie dla rozwoju rynku pasażerskiego w przyszłości poprzez otwarcie na nowych graczy. Tę ostatnią kwestię zaakcentował Josef Doppelbauer, dyrektor wykonawczy ERA.

– Kolej ma nie tylko służyć przewozom towarowym, ma przede wszystkim łączyć ludzi. To jedno z głównych zadań jakie sobie stawiamy. Wiele osób zapomina, że kolej posiada wiele zalet, jest bezpiecznym środkiem podroży w porównaniu z innymi rodzajami transportu, zużywa mniej energii, jest bardziej ekologiczna i wydajna. Problemem są koszty. Duże nakłady na interoperacyjność komplikują proces certyfikacji i unifikacji sektora kolejowego. Podkreślając potrzebę wprowadzanych zmian prawnych chcemy mieć pewność, że każdy będzie świadomy obowiązków wynikających z IV pakietu. Dlatego ERA uczestniczy w tego rodzaju spotkaniach, służąc pomocą i radą w wyjaśnianiu wszystkie szczegółów i wątpliwości – mówił Doppelbauer.

PODZIEL SIĘ