PKP Cargo chce prowadzić przewozy turystyczne zabytkowymi pociągami

PKP Cargo chce prowadzić przewozy turystyczne zabytkowymi pociągami

21 kwietnia 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Parowozy i zabytkowe wagony – takimi składami PKP Cargo chce przez kolejne pięć lat prowadzić przewozy turystyczne w Gorcach. Pociągi mają być uruchamiane sezonowo dwa razy dziennie w soboty i niedziele od czerwca do sierpnia.

Fot. skansenchabowka.pl

W celu realizacji tego planu 6 kwietnia 2017 r. spółka złożyła do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wniosek w sprawie przyznania otwartego dostępu na linii krajowej na odcinku Chabówka – Kasina Wielka od czerwca 2018 r. do sierpnia 2022 r.

W zaleznosci od dostępności taboru przewozy będą prowadzone parowozami o numerach serii OKz32, Ty2, Ty42, TKt48 oraz wagonami retro typu: Bi-29, BCi-29, Ci-28, 101 A, 43A, sezonowo przez okres pięciu kolejnych lat. Z uwagi na historyczny/zabytkowy charakter taboru wagony nie będą przystosowane do przewozu osób ze znacznie ograniczoną mozliwoscią poruszania się.

UTK przypomina, że przewoźnik kolejowy, który nie posiada podpisanej z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy o świadczenie usług publicznych, może ubiegać się o dostęp do infrastruktury kolejowej na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej.

Urząd wydaje decyzję jeżeli proponowane połączenie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych. O badanie równowagi ekonomicznej może wystąpić każdy uprawniony podmiot w terminie czterech tygodni od publikacji wniosku na stronie internetowej UTK. Pozytywna decyzja Prezesa UTK jest niezbędna do wystąpienia do zarządcy infrastruktury z wnioskiem o przydzielenie trasy, jednak nie stanowi gwarancji jej przydzielenia. Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

PODZIEL SIĘ