Coraz bliżej stacji postojowo-technicznej metra na warszawskich Morach

Coraz bliżej stacji postojowo-technicznej metra na warszawskich Morach

07 maja 2017 | Źródło: ZTM Warszawa
PODZIEL SIĘ

Dwa biura projektowe złożyły projekty koncepcyjne w konkursie na ostatni odcinek II linii metra wraz ze stacją postojową. Podziemna kolej dojedzie na Mory do 2023 r.

Fot. Przemysław Kasperuk

Metro Warszawskie ogłosiło w zeszłym roku konkurs na „Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno - Postojową (STP) Mory w Warszawie”. Prace konkursowe złożyły dwa biura projektowe. Do czasu wyboru zwycięskich prac nazwy biur będą utajnione, tj. opatrzone jedynie nadanymi przez uczestników konkursu 6-cyfrowymi liczbami rozpoznawczymi. Identyfikacja prac nastąpi już po wyborze zwycięskich i wyróżnionych prac, na podstawie karty identyfikacyjnej (załączonej do każdej pracy konkursowej i zamkniętej w oddzielnej kopercie – otwarcie nastąpi już po wyborze zwycięzców i wyróżnionych).

W przyszłym tygodniu zbierze się Sąd Konkursowy (pod przewodnictwem Marleny Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy.zatwierdzony zostanie harmonogram dalszych prac oraz rozpocznie się procedura oceny złożonych projektów. W ocenie prac konkursowych przyjętych zostało 7 kryteriów: cena (30%), walory konstrukcyjno-technologiczne (5%), walory eksploatacyjne (15%), minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%), rozwiązania architektoniczne (20%), powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%), program i rozwiązania technologiczne STP (10%).

Stacje tego odcinka zaplanowane zostały: stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej, stacja C02 Chrzanów - w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej, stacja C01 Połczyńska - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, projektowany będzie z kolei teren o powierzchni 26 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno Postojowa Mory, z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. 

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej Węzłów Przesiadkowych”. Plany zakładają, że metro dojedzie na Mory do 2023 r.

PODZIEL SIĘ