Fundacja Grupy PKP wsparła Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Fundacja Grupy PKP wsparła Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

06 maja 2017 | Źródło: Fundacja Grupy PKP
PODZIEL SIĘ

Fundacja Grupy PKP wspólnie ze spółką PKP Energetyka pomogła zakupić 2 stanowiska do prowadzenia pomiarów, potrzebnych do utrzymania i eksploatacji taboru kolejowego. Stanowiska wyposażone są w silniki asynchroniczne trójfazowe, autotransformatory napięcia zmiennego, narzędzia oraz aparatury kontrolno-pomiarowe.

Fot.CC BY-SA 3.0

Beneficjentami zostali uczniowie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, kształcący się w kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Dzięki wsparciu, młodzież będzie mogła zapoznać się z działaniem silników trójfazowych, które coraz częściej są wykorzystywane jako źródło napędu w pojazdach trakcyjnych. Nowe pomoce dydaktyczne pozwolą przedstawić na zajęciach proces rozruchu silnika, jego zachowanie podczas pracy z obciążeniem lub bez.

Przy pomocy przyrządów kontrolno-pomiarowych będzie można podawać oraz przedstawiać wartości i wskazania  napięć i prądów chwilowych, a także wskazać wartości skuteczne, moc czynną, bierną i pozorną.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie także na przedmiocie maszyny elektryczne oraz na zajęciach z miernictwa elektrycznego i elektronicznego, na których uczniowie będą się mogli zapoznać się z aparaturą pomiarową, aktualnie wykorzystywaną przy utrzymaniu i eksploatacji taboru kolejowego. 

PODZIEL SIĘ