Zmiany w Zarządzie Tramwajów Śląskich. Bolesław Knapik nowym prezesem

Zmiany w Zarządzie Tramwajów Śląskich. Bolesław Knapik nowym prezesem

13 maja 2017 | Źródło: Tramwaje Śląskie
PODZIEL SIĘ

Środowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tramwajów Śląskich zakończyło V kadencję zarządu spółki. Obradująca tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała na trzyletnią kadencję nowy dwuosobowy zarząd. Po 7 latach prezesury z Tramwajami Śląskimi pożegnał się dotychczasowy prezes Tadeusz Freisler.

Fot. Tramwaje Śląskie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tramwajów Śląskich, które odbyło się w siedzibie spółki w Chorzowie w środę 11 maj przyjęło sprawozdanie
finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2016, udzielając absolutorium. Tym samym zakończyła się kadencja dotychczasowego zarządu spółki.

Tego samego dnia obradowała Rada Nadzorcza, która podjęła decyzję o powołaniu nowego zarządu TŚ. Dotychczasowy prezes Tadeusz Freisler już wcześniej zdecydował, iż nie będzie starał się o ponowny wybór.

Decyzją Rady Nadzorczej powołany został dwuosobowy zarząd, który utworzyli jego dotychczasowi członkowie. Na stanowisko prezesa zarządu, dyrektora naczelnego powołany został Bolesław Knapik, a na stanowisko członka zarządu, dyrektora finansowego ponownie powołano Henryka Kolendra.

Przed nami wielkie wyzwanie, jakim jest realizacja „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Będziemy realizować projekt, który jest szansą na dalszy rozwój naszej firmy z pożytkiem dla pasażerów Tramwajów Śląskich – powiedział w imieniu zarządu prezes Bolesław Knapik.

W terminie późniejszym skład zarządu Tramwajów Śląskich uzupełniony zostanie o trzecią osobę.

PODZIEL SIĘ