Regulacje Branża kolejowa chce usprawnienia unijnego systemu raportowania w zakresie bezpieczeństwa

Branża kolejowa chce usprawnienia unijnego systemu raportowania w zakresie bezpieczeństwa

15 maja 2017 | Źródło: SEiMTS
PODZIEL SIĘ

Główne organizacje z sektora kolejowego UE tj. Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (EIM) i Międzynarodowy Związek Kolei (UIC)przyjęły wspólne stanowisko ws. europejskiego systemu raportowania w zakresie bezpieczeństwa. Celem jest sprawniejsza analiza ryzyka oraz uniknięcie dublowania czynności prowadzonych na szczeblu europejskim i krajowym.

Fot. bezpieczny-przejazd.pl

Stanowisko można sprowadzić do kilku stwierdzeń. Krajowe systemy raportowania zdarzeń działają dobrze i należy je utrzymać, jednocześnie promując potrzebę raportowania zdarzeń w krajach, które takich systemów nie mają. Dodatkowo, należy utworzyć europejski system raportowania (COR) jako dodatkową aplikację do krajowego systemu raportowania (NOR). Organizacje postulują przy tym, aby działanie NOR i COR skoordynować w taki sposób, aby NOR był portalem dla COR.

Krajowe organy bezpieczeństwa (w Polsce jest to Prezes UTK) mają być jedynym punktem kontaktowym dla danych COR i przekazywać skonsolidowane dane z NOR do COR. Dane znajdujące się w europejskim systemie raportowania (COR) mają pochodzić zarówno od przewoźników, jak i zarządców.

Wkład do NOR powinien być oparty na istniejących wymogach prawnych, czyli na tzw. wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa CSI. CSI są to informacje statystyczne odnoszące się do znaczących wypadków, wypadków i incydentów kolejowych, ich skutków, bezpieczeństwa technicznego infrastruktury kolejowej i zarządzania bezpieczeństwem.

Główną korzyścią postulowanych zmian dla Agencji Kolejowej UE (ERA) ma być stworzenie 28 interfejsów zamiast kilku tysięcy.

PODZIEL SIĘ