Metro Warszawskie zamawia pociągi

Metro Warszawskie zamawia pociągi

17 maja 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do kursowania na I i II linii. Być moze oferty złożą także polscy producenci.

Fot. UM Warszawa

Metro chce kupić 37 pociągów z prawem opcji do zamówienia kolejnych 8 jednostek. Pociągi mają być sześciowagonowe i dostarczone wraz z kompletem fabrycznie nowych części zamiennych. Łącznie metro zamówi 222 wagony w tym 74 wagony z kabiną motorniczego i 148 wagonów pośrednich.

W ramach prawa opcji może być dostarczone 48 wagonów metra w tym 16 wagonów z kabiną maszynisty i 32 wagonów pośrednich. Wykonawca zamówienia oprócz dostarczenia pociągów musi także przeszkolić co najmniej 50 maszynistów. Dostarczony ma być także sprzęt do diagnostyki i serwisowania pojazdów.

Być może w przetargu wystartują polscy producenci. W ubiegłym roku Pesa Bydgoszcz otrzymała grant wartości 24 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które rozstrzygnęło konkurs na najbardziej innowacyjne projekty w skali globalnej. Wniosek producenta taboru szynowego o dofinansowanie dotyczył pojazdów dla metra. Swoją ofertę może złożyć także Newag, który współpracował z Siemens przy projektach taboru dla metra w Sofii

Ponad połowa materiałów i oprogramowania wykorzystanego lub będącego na wyposażenia pociągów zamawianych przez Metro Warszawskie ma pochodzić z krajów UE lub państw z którymi UE ma podpisane umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw.  Pociągi mają być dostarczone w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy. Metro Warszawskie sfinansuje zakup nowych pociągów z wykorzystanie środków unijnych. Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln euro z Funduszu Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii energetycznej. 

PODZIEL SIĘ