Porozumienie o współpracy Grupy PKP Informatyka z Politechniką Lubelską

Porozumienie o współpracy Grupy PKP Informatyka z Politechniką Lubelską

26 maja 2017 | Źródło: PKP Informatyka
PODZIEL SIĘ

Politechnika Lubelska oraz PKP Informatyka i Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy zawarły porozumienie o współpracy edukacyjnej i naukowo-badawczej. Wszystkie strony zainteresowane są wzajemnym wykorzystaniem potencjału naukowego i bazy laboratoryjnej.

Fot. PKP Informatyka

PKP Informatyka, Kolejowe Zakłady Łączności oraz Politechnika Lubelska podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu rozwój potencjału innowacyjnego poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczych w zakresie nowoczesnych technologii oraz edukacji.

Porozumienie sygnowali prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, JM Rektor Politechniki Lubelskiej, w imieniu PKP Informatyki –Tomasz Miszczuk, prezes zarządu oraz prokurent Andrzej Wiśniewski a także Krzysztof Magierowski, prezes KZŁ Bydgoszcz

Podpisując porozumienie, strony wyraziły wolę nawiązania współpracy w obrębie dyscyplin naukowych, będących w obszarze ich zainteresowania. Będą pracować nad rozbudową funkcjonalności stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto, opracują system do diagnostyki zespołów napędowych lokomotyw elektrycznych. Istotnym zagadnieniem ma być również cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych.

Na współpracy skorzystają także studenci, którzy będą mogli podjąć praktyki i staże w obydwu spółkach.

PODZIEL SIĘ