Andrzej Wach nie jest już członkiem RN PKP Cargo

Andrzej Wach nie jest już członkiem RN PKP Cargo

30 maja 2017 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Zarząd PKP Cargo poinformowało dziś o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Andrzeja Wacha. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy. Andrzej Wach nie podał przyczyny jej złożenia.

fot. archiwum PKP SA

Zarząd Emitenta w komunikacie podziękował Członkowi Rady Nadzorczej za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.

Andrzej Wach jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Prawa w Podyplomowym Studium Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Polskich Kolejach Państwowych. W okresie 1980-2010 zatrudniony kolejno na stanowiskach instruktora, kontrolera, dyrektora oddziału, głównego energetyka PKP, Prezesa Zarządu PKP Energetyka SA i Prezesa Zarządu PKP SA. Od 2011 roku zatrudniony jest na stanowisku doradcy Zarządu PORR Polska Construction SA, gdzie nadzoruje realizację kontraktów inwestycyjnych na rzecz zarządcy infrastruktury kolejowej.

Od 2000 roku zasiadał w radach nadzorczych kolejno w Elester PKP sp. z o.o., Kolejowych Zakładach Łączności sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, PKP Polskich Liniach Kolejowych SA jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Telekomunikacji Kolejowej jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, PKP Przewozy Regionalne jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Rail Project sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz PKP CARGO SA jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. W latach 2005-2009 był członkiem Komitetu Sterującego The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) w Brukseli, a w latach 2009-2010 członkiem Rady Wykonawczej International Union of Railways (UIC) w Paryżu.

PODZIEL SIĘ